..

Ce este Evanghelia? – ”Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos!”

Referinţe: Romani 1.16-17

bibliaApostolul Pavel se adresează în epistola sa unor credincioși ce se aflau în Roma, capitala lumii la acea vreme. Declarația sa, ”mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos”, ne ridică în minte întrebarea referitoare la motivația pentru care lui nu-i era rușine cu această Evanghelie. Care sunt așadar motivele apostolului, de ce nu se simțea stânjenit în fața acestui mesaj?

I. Evanghelia este mesajul lui Dumnezeu

Evanghelia înseamnă Veste Bună, ea este vorbirea lui Dumnezeu adresată oamenilor. Esența Evangheliei este mântuirea adusă pe acest pământ, oamenii pervertiți de păcat au șansa reabilitării, a renașterii în relația cu Dumnezeul cel sfânt.
Ce este mântuirea? Este ridicarea omului de sub consecințele căderii în păcat. Dumnezeu a intervenit pentru a-l ridica pe om din mocirla păcatului.

1. Ridicarea din păcat

– ridicarea din PEDEAPSA păcatului. Aceasta se realizează pentru a fi transformați într-un om nou, după chipul Fiului lui Dumnezeu. Filosofia lumii antice nu putea face o astfel de transformare a vieții omului, aceasta făcându-se exclusiv prin puterea Evangheliei.
– ridicarea din PUTEREA păcatului. Privind spre el însuși, Pavel își observă neputința, întrucât numai puterea lui Dumnezeu este cea care oferă o asemenea eliberare.
– ridicarea din PÂNGĂRIREA păcatului. Intenția Creatorului nu a fost o lume pervertită sau un pământ blestemat (2 Petru 1.4). Domnul Isus Cristos vrea să ne înfățișeze sfinți și desăvârșiți înaintea Tatălui Ceresc.

2. Reconcilierea cu Dumnezeu

– mântuirea nu este o simplă iertare, o simplă îndepărtare a păcatului. La Creație omul avea o sfântă comuniune cu Dumnezeu, o relație apropiată cu Cel Suveran.
– prin căderea în păcat, omul a pierdut această relație strânsă, iar mântuirea urmărește tocmai refacerea părtășiei cu Dumnezeu.

3. Reîmprospătarea cu speranța gloriei

– prin POCĂINȚĂ: noi am fost mântuiți. Ioan Botezătorul și Domnul Isus au vorbit despre apropierea Împărăției lui Dumnezeu, ce putea fi cunoscută prin intermediul pocăinței.
– prin DEDICARE: noi suntem mântuiți. Pentru a fi eficientă dedicarea noastră trebuie să fie zilnică, nu sporadică.
– prin NĂDEJDE: noi vom fi mântuiți. Singura speranță a credinciosului este că într-o zi vom fi cu El și vom fi ca El.

II. Evanghelia este metoda lui Dumnezeu

– Evanghelia este CALEA lui Dumnezeu pentru mântuire. Cultura greacă, filosofia elenistică nu au putut asigura transformarea omului.
– Evanghelia nu-i CHEMARE la un efort propriu.
– Evanghelia este CONCLUZIA a ceea ce a făcut Dumnezeu ca să ne mântuiască. Omul nu trebuie să mai facă nimic pentru propria mântuire, Dumnezeu a făcut tot ceea ce era necesar pentru salvarea omului.

III. Evanghelia este manifestarea lui Dumnezeu

– Evanghelia este plină de puterea lui Dumnezeu, ea este ceea ce transformă destinul omului.
– Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care mântuiește. Capitolul 11 din Evanghelia după Ioan prezintă învierea lui Lazăr, o manifestare a Dumnezeului Cel Atotputernic. Dumnezeu întrupat a acceptat să vină pe Pământ pentru ca Evanghelia să aibă putere deplină pentru mântuirea fiecăruia ce crede. ”Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3.15

Te-ai lăsat transformat de Evanghelie, ai lăsat-o să intre în viața ta pentru a scoate afară tot ce e rău și murdar? Mântuirea este darul lui Dumnezeu!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 2 februarie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu