..

Ce face un om înţelept?


Referinţe: Evanghelia după Matei, capitolul 2

1  După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim
2  şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.”
3  Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
4  A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Cristosul.
5  „În Betleemul din Iudeea” i-au răspuns ei „căci iată ce a fost scris prin proorocul:
6  „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
7  Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
8  Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „duceţi-vă de cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc: şi când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
9  După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10  Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11  Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12  În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

   Oamenilor le-a plăcut întotdeauna să vorbească despre înţelepciune.
   Lev Tolstoi a afirmat: înţelepciunea înseamnă să ştii unde să te opreşti, să ştii ce este permis şi ce este interzis.
   Socrate spunea: adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă, propria necunoaştere.
   Albert Einstein declara: înţelepciunea nu este produsul şcolarizării, ci al încercării de o viaţă pentru a o căpăta.
   Leonardo Da vinci spunea: înţelepciunea este fiica experienţei.
   Umberto Eco concluziona: înţelepciunea nu constă în a distruge idolii, ci în a nu-i crea vreodată.
   Cine erau magii? Oameni înţelepţi care se ocupau cu astrologia, studierea astrelor cereşti, descifrarea legilor care guvernează planetele.
   Mesajul stelei pe care au descoperit-o era acela că S-a născut un Rege. Dar nu un rege oarecare.
   Călăuzirea magilo s-a făcut sub îndrumarea stelei care s-a arătat, dar se pare că prezenţa ei nu a fost un fapt permanent şi poate din această cauză, magii ajung la Ierusalim în loc de-a ajunge la Betleem. Mâna lui Dumnezeu intervine însă, iar magii ajung în cele din urmă unde trebuie.
   Oameni înţelepţi care au ascultat de glasul lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor îi regăsim pe paginile sfinte:
– Enoh: un om care a căutat prezenţa lui Dumnezeu
– Noe: cel care a ascultat instrucţiunile precise ale lui Dumnezeu pentru salvarea umanităţii
– Rut: a ţinut la părtăşia cu poporul Domnului – "Poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu"
– Andrei, apostolul: a înţeles că nu are putere să scape de sub povara păcatului şi L-a urmat pe Mesia, conducându-i şi pe alţii la El
– Marta: a fost gata să slujească pe Domnul Isus
– Maria: a fost gata să asculte cuvintele Domnului
– magii: au fost gata să-L caute pe Mesia
1. Un om înţelept îl caută pe Isus
   Nu este prea mare efortul, nu este prea scump timpul pentru a-L găsi pe Fiul lui Dumnezeu. "Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa (1 Ioan 5.12)."
   Efortul omului nu ar fi încununat de succes, dacă Dumnezeu nu ne-ar ieşi în întâmpinare.
2. Un om înţelept se închină lui Isus
   Primul lucru pe care l-au făcut magii la vederea Domnului a fost să se închine înaintea Lui. Au recunoscut astfel autoritatea puterii Lui asupra statutului lor social, asupra înţelepciunii lor.
   Ne-am închinat noi înaintea Fiului lui Dumnezeu? Am recunoscut autoritatea Lui asupra vieţii noastre?
3. Un om înţelept dăruieşte lui Isus
   Ce aveau magii mai preţios au dăruit Domnului: aur, smirnă şi tămâie.
   Ce am dăruit noi Mântuitorului nostru? Sănătatea, caracterul, viaţa noastră reprezintă daruri din partea lui Dumnezeu pentru noi. Ce avem noi mai de preţ pentru a putea închina lui Dumnezeu? Dedicarea vieţii noastre reprezintă darul cu care putem veni înaintea Domnului.
   El ne-a creat după Chipul şi Asemănarea Sa, a pus în noi dorinţa de a trăi în prezenţa Sa, de a ne bucura în părtăşie cu El.
   Cei înţelepţi vor străluci într-o zi ca stelele cerului pentru că în viaţa de acum s-au lăsat călăuziţi de Steaua lui Dumnezeu: Cuvântul Lui cel scris, Biblia. 

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 26 decembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu