..

Ce fel de răsplată vei primi?


Referinţe: Apocalipsa 22.12

12  Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.

   Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu ce fel de răsplată vei primi? Se poate răspunde că Însuşi Dumnezeu este răsplata noastră şi orice altă răsplată este neplăcută lui Dumnezeu. Şi totuşi… Biblia este plină de promisiuni. Lui Dumnezeu îi place să ofere răsplătire pentru cel ce ascultă de El.
   Dacă privim la istoria Bisericii putem descoperi cinci cauze care au contribuit la dezvoltarea ei:
– zelul primilor creştini pentru Împărăţia lui Dumnezeu
– puterea minunilor cu care Dumnezeu şi-a însoţit lucrarea
– viaţa morală plină de sfinţenie a primilor creştini
– organizarea Biseicii prin Duhul Sfânt
– credinţa credincioşilor în răsplata veşnică
   Este biblic să credem într-o răsplată? „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!” Psalmi 58.11. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Cristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.” 1 Corinteni 3.11-15.
   A intra în Cer se bazează pe meritele, pe jertfa Domnului Isus. Răsplătirea noastră în Cer se bazează, în schimb, pe felul nostru de vieţuire. Contează ce am făcut şi cum am trăit după ce am acceptat pentru noi caracterul răscumpărător al sacrificiului Fiului lui Dumnezeu.
   În Cuvântul lui Dumnezeu ne sunt prezentate câteva posibilităţi de răsplătire, sub forma unor cununi.
1. Cununa care nu se poate vesteji, cununa campionilor – 1 Corinteni 9.25-27
   „Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.”
2. Cununa bucuriei – 1 Tesaloniceni 2.19
   „Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui?”
3. Cununa neprihănirii – 2 Timotei 4.8
   „De-acum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”
4. Cununa vieţii – Apocalipsa 2.10
   „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.”
5. Cununa slavei – 1 Petru 5.4
   „Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.”
   Dumnezeu premiază credincioşia, nu succesul!
   Cum va fi în Cer? Cum voi trăi în Cer? În pilda talanţilor putem observa două tipuri de oameni:
– cel motivat pentru lucru
– cei lipsit de interes şi leneş
   Promisiunile lui Dumnezeu trebuie să ne motiveze la a trăi cu bucurie pentru Dumnezeu.
   Răsplata noastră îl onorează pe Dumnezeu: cu cât răsplata noastră este mai mare, cu atât înseamnă că Dumnezeu a fost cinstit de către noi.
   Ce cunună vom primi şi pe care să o punem mai apoi la picioarele Mielului, în semn de închinare şi adorare?
   „Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” 1 Ioan 2:28 

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminicã, 4 iulie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu