..

Ce înseamnă să ne apropiem în chip vrednic

Referinţe: 1 Corinteni 11.23-31

23 Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
25 Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.”
26 Pentrucă, oridecâte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
27 De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
28 Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
29 Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
30 Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm.
31 Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.

   Scriptura se interprează cu ajutorul Scripturii.
Ce pericole ne pasc atunci când participăm la Cina Domnului?
– nevrednicia: te simți nevrednic de a te apropia de Dumnezeu – determină păcatul disperării, păcat ce poate apare la oamenii întorși de curând la Dumnezeu
– vrednicia: sau mai bine zis, excesul de vrednicie – determină păcatul prezumției, ce poate apare la oamenii cei mai buni din biserică, cei care participă în mod regulat la serviciile de închinare, ce citesc constant Biblia, se roagă etc.
1. Păcatul disperării
Oamenii au uneori memorie scurtă. Mintea le șoptește: nu ești suficient de bun, ai uitat ce ai făcut de curând. Celor prea mândri și încrezători le poate spune: ești mai bun decât alții, păcatele tale nu sunt atât de multe, nici atât de mari și, în plus, sunt iertate. Și una și alta sunt atitudini greșite.
Domnul Isus a instituit Cina Sa și ne-a poruncit să facem acest lucru: este un obicei sfânt și important. Nu avem voie să venim la Cina Domnului într-un mod superficial. Trebuie să înțelegem ce practicăm și de ce practicăm.
Poți veni la biserică având asupra ta fantomele trecutului, bântuit și apăsat de lucruri, gesturi sau obiceiuri ce te împovărează. Este necesar să înțelegem că, deși am făcut ceea ce am făcut, nu ne apropiem de Cină pe baza meritelor noastre: ”Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” – Romani 3.23.
Ce așteaptă atunci Dumnezeu de la noi?
– Psalm 51.16-17: ”Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.”
– Psalm 34.18: ”Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.”
O inimă ce plânge de rușine, un duh zdrobit de durerea păcatului, pe acestea Dumnezeu nu le respinge, acestea sunt jertfele plăcute Lui.
Cum poate fi omul justificat? Exclusiv prin neprihănirea oferită de către Domnul Isus Cristos. Prin credința în El avem dreptul de a veni la Cina Domnului. Păcatele noastre contează. Contează atât de mult încât Dumnezeu L-a dat pe Fiul la moarte, în vederea iertării acestora.
2. Păcatul prezumției
Cina Domnului poate deveni un lucru banal, de rutină. Putem ajunge să ne simțim vrednici, dar suntem siguri că nu mai există păcate ascunse, nemărturisite sau de care am uitat? În exclusivitate, harul lui Dumnezeu este cel ce ne oferă dreptul de a veni înaintea lui Dumnezeu.
Modul în care venim la Cina Domnului arată respectul pe care îl arătăm lui Dumnezeu. Rememorăm ce a făcut El pentru noi, nu ce facem noi pentru El.
În textul din Luca 18.9-14 Isus ne arată exemplul a doi oameni. Rugăciunea, momentul apropierii de Dumnezeu, revelează caracterul acestora. În viziunea lui Dumnezeu: ”(…)oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat.” Orice păcătos, ce recunoaște că are nevoie de Dumnezeu, este primit de El.
Cina Domnului este locul unde Dumnezeu ne aduce aminte că El a făcut tot ce era necesar pentru salvarea sufletelor noastre.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 7 octombrie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu