..

Ce să fac?

Referințe: Faptele Apostolilor 2:22-24, 37-41

emanuel   Într-o lume a informației, astăzi ni se transmit zilnic nenumărate mesaje. În absolut orice domeniu suntem bombardați cu mesaje la care noi reacționăm într-un fel sau altul. Suntem de acord sau nu. Acceptăm sau respingem ceea ce ni se transmite. Dumnezeu, prin Cuvântul său, Biblia, ne transmite și El un mesaj. Unii manifestă dezinteres față de mesajul Lui Dumnezeu, alții îl acceptă iar alții îl îmbrățișează. Însă mesajul Lui Dumnezeu este de o importanță decisivă pentru noi: toți oamenii au păcătuit! Păcatul a produs o prăpastie extraordinară între om și Dumnezeu. Prin Cuvântul Său, Dumnezeu ne revelează cum putem să ne împacăm cu El. Așadar, mesajul central pe care îl regăsim în Sfânta Scriptură este:

1. Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu

   Unii văd în Isus un simplu om, alții spun că a fost un mare prooroc. Unii nu recunosc în El esența mântuitoare, Îl consideră doar fiul Mariei și al lui Iosif. Însă Biblia ne spune că El este Fiul Lui Dumnezeu. De modul în care ne raportăm la Domnul Isus depinde destinul nostru veșnic. Esența evangheliei este Domnul Isus, Fiul Lui Dumnezeu, revelat prin descoperirea dată de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură.

2. Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre

   Reabilitarea rasei umane, nu este posibilă decât prin Hristos, prin jertfa de la Golgota. Iertarea păcatelor nu este posibilă decât prin Domnul Isus. Orice evanghelie fără Hristos este falsă. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și are asupra noastră o putere care nu poate fi înfrântă decât de Domul Isus. Plata păcatului este moartea, însă Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre și a murit în locul nostru.

3. Isus Hristos a înviat, s-a înălțat la Cer și va reveni  

   Dumnezeu l-a dovedit pe Domnul Isus ca fiind Fiul Său prin învierea Lui. L-a înviat și apoi a fost înălțat la Cer în văzul multor oameni, s-a dus să ne pregătească un loc și se va întoarce după noi ca să fim și noi cu El în slavă.

4. Ce să facem?

   Evanghelia a fost scrisă pentru ca noi să credem toate aceste lucruri. Suntem morți în păcate și avem nevoie de iertare, avem nevoie de Isus: în El avem iertarea. Trebuie așadar să ne pocăim, adică să ne recunoaștem starea de păcătoșenie, să renunțăm la păcat și să ne încredem pe deplin în Isus, în jertfa Lui. Prin credința în Domnul Isus vom dobândi viața veșnică.

   (Sintezã a mesajului expus de fr. Emanuel Dobrin, pastor al Bisericii Creştine după Evanghelie din Cisnădie, miercuri, 20 februarie 2013)

Postează un comentariu