..

Ce se întâmplă când te întâlnești cu Biruitorul morții?

Referinţe: Luca 24.13-35

13  În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim;
14  şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.
15  Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.
16  Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
17  El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.
18  Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” –
19  „Ce?” le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
20  Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?”
21  Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.
22  Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,
23  nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu.
24  Unii din cei ce erau cu noi, s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.”
25  Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii!
26  Nu trebuia să sufere Cristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
27  Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
28  Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.
29  Dar ei au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.
30  Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.
31  Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
32  Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”
33  S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc,
34  şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon.”
35  Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pîinii.

   Cine este cea mai importantă persoană pe care ați întâlnit-o în viața dumneavoastră? Doi oameni au avut la un moment dat ocazia de a-L întâlni pe Cel ce a biruit moartea: Domnul Isus Cristos. Iar această întâlnire a avut un efect marcant.
1. Tristețea se transformă în bucurie – vers. 13-17
Tristețea era sentimentul prezent în mod marcant în viața ucenicilor, după plecarea dintre ei a Fiului lui Dumnezeu.
Așteptările prea mari pe care le avem din partea semenilor noștri, ne pot face să intrăm cu bucurie în prezența lor, dar să ieșim triști din fața lor. Există o singură Persoană care are abilitatea și puterea de a alunga veșnic tristețea din inimile noastre: ”Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” Romani 14.17
Drumul Emausului a fost un drum plin de întrebări cu privire la identitatea Cristosului lui Dumnezeu.
2. Întrebările se transformă în răspunsuri – vers. 18-27
Nu întotdeauna oamenii au răspunsuri la întrebările pe care noi le punem. Dumnezeu are însă răspunsuri pentru toate întrebările.
Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Care este motivația pentru care se întâmplă ceea ce se întâmplă în viețile noastre? Fiul lui Dumnezeu este Cel ce transformă confuzia în certitudine.
3. Confuzia se transformă în cunoaștere – vers. 28-31
   ”Cine zic oamenii că sunt Eu?” Pentru această întrebare răspunsurile au fost numeroase. Cel care L-a cunoscut în mod personal a putut spune: ”Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu!” Matei 16.16 Cine Îl cunoaște pe Isus, nu mai are parte de confuzie, lucrurile sunt limpezi și clare.
Credem în Domnul Isus Cristos sau credem în oricine? Cunoașterea Lui elimină confuzia!
4. Sfiala se transformă în curaj – vers. 32-35
Atunci când Îl întâlnești pe Biruitorul morții, teama se transformă în curaj. Nu mai există teama generată de horoscop sau alte superstiții, nici teama zilei de mâine.
Dacă ar fi să faci o listă cu cei mai importanți oameni din viața ta, cine ar fi în capul listei: lideri spirituali sau politici, oameni de cultură, sportivi?
L-ai întâlnit pe Domnul Isus Cristos? Este El cea mai importantă persoană din viața ta?

   (Sintezã a mesajului expus de fr. Ionel Țuțac, pastor al Bisericii Baptiste ”Harul” din Lugoj, secretar al Uniunii Bisericilor Baptiste din România, duminică, 12 februarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu