..

Cea mai importantă întrebare din lume


Referinţe: Faptele Apostolilor 16.16-34

16  Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (greceşte: un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.
17  Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi, şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.”
18  Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Cristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela.
19  Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea fruntaşilor.
20  I-au dat pe mâna dregătorilor şi au zis: „Oamenii aceştia ne tulbură cetatea; sunt nişte Iudei,
21  care vestesc nişte obiceiuri pe care noi, romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.”
22  Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei, şi au poruncit să-i bată cu nuiele.
23  După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.
24  Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci.
25  Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.
26  Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia.
27  Temnicerul s-a deşteptat; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit.
28  Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi suntem aici.”
29  Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru, şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila;
30  i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
31  Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”
32  Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui.
33  Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.
34  După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

   Încă din copilărie pe om îl frământă o sumedenie de întrebări:
– ce şcoală să aleg?
– care este slujba potrivită pentru mine?
– care este partenerul de viaţă potrivit pentru mine?
– cum să câştig mai mulţi bani?
– care este remediul pentru boala mea?
– cum să scap de depresie?
   Aceste întrebări sunt importante, dar cea mai importantă întrebare pentru om nu este nici una dintre acestea. Aceasta este: CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ FIU MÂNTUIT?
   Pasajul din Sfânta Scriptură, menţionat mai sus, ne va ajuta să găsim răpunsul la această întrebare.
1. Rădăcina acestei întrebări (cum s-a născut întrebarea?)
– a fost provocată de un cutremur
   Frica provocată de zguduirea temeliilor închisorii, teama de urmările neducerii la îndeplinire a slujbei încredinţate de către romani i-a stârnit temnicerului gândul sinuciderii. Dumnezeu avea însă un alt plan.
   Când viaţa omului se clatină, când locul de muncă este zguduit de nesiguranţa lumii în care trăim, Dumnezeu oferă soluţia cea mai bună pentru destinul vremelnic şi etern.
– a fost provocată de credinţă
   Efectul cutremurului nu a fost doar zguduirea pământului, ci şi zguduirea sufletului paznicului închisorii. Frica cu care s-a trezit din somn a fost anihilată de credinţa care căuta salvarea sufletului.
2. Răspunsul la această întrebare
– este menţionată o persoană: „(…)crede în Domnul Isus(…)”
   Nu tradiţii, nu obiceiuri! Singura speranţă de salvare pentru om este Fiul lui Dumnezeu!
– este menţionat un plan
   Credinţa în Domnul Isus Cristos este planul lui Dumnezeu de salvare a omului din starea de păcat.
   Un plan elaborat şi bine pus la punct nu este eficient decât atunci când este pus în aplicare.
– este menţionată o promisiune: „(…)crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit(…)”
   „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică(…)” – Ioan 3:36. Promisiunea lui Dumnezeu este aceea că omul începe să se bucure de efectele alegerii sale încă de aici, de pe pământ.
3. Rezultatul acestei întrebări
– conduce la salvarea prin Domnul Isus
   Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire – Romani 10:10.
– conduce la slujirea Domnului Isus Cristos
   Temnicerul ajunge să trateze rănile apostolilor şi să le poarte de grijă, făcând aceasta el slujea lui Dumnezeu.
   Vedem un contrast evident între tratarea într-un mod brutal a prizonierilor la început şi purtarea de grijă plină de compasiune mai apoi.
– conduce la satisfacerea în Domnul Isus Cristos
   „(…) s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.” Adevărata satisfacţie nu o asigură lucrurile pieritoare, ci salvarea sufletului şi părtăşia cu Dumnezeu.
   CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ FIU MÂNTUIT?
   Care este răspunsul nostru la întrearea aceasta?  

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 11 iulie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu