..

Cerințele jertfei lui Cristos

Referinţe: Evrei 10.19-25

19 Astfel, deci, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul preaSfânt,
20 pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său: –
21 şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

   Ne gândim mereu la beneficiile jertfei lui Cristos. De câte ori ne-am gândit însă la cerințele jertfirii Fiului lui Dumnezeu?
Să privim mai întâi câteva din beneficiile pe care le avem de pe urma lucrării de mântuire.
1. Intrarea slobodă în Locul Preasfânt – vers. 19
Templul avea o serie întreagă de interdicții cu privire la accesul în acest edificiu. Locul de mare mândrie al evreilor era unul cu acces limitat. Templul nu era un obiectiv turistic, ci era un locaș de închinare înaintea Dumnezeului Creator.
Jertfa Domnului Isus Cristos ne-a oferit intrarea în Locul Preasfânt, adică în prezența lui Dumnezeu. Perdeaua care a fost ruptă de către Dumnezeu nu mai este un obstacol pentru accesul în prezența Celui Sfânt.
Între oameni și Isus Cristos s-a realizat un schimb: noi I-am dat păcătoșenia noastră, iar El ne-a oferit sfințenia Lui.
2. Avem un Mare preot – vers. 21
Cristos, Marele preot, a intrat în Locul Preasfânt cu sângele Său, nu cu sângele jertfirii de animale.
Pe lângă beneficiile jertfei lui Cristos există și câteva cerințe.
1. Sfințirea – vers. 22
Scopul jertfirii lui Mesia este sfințirea Bisericii Lui. El vrea să prezinte înaintea Celui Preaînalt Biserica Sa, într-un mod desăvârșit.
Lucrarea Lui începe dinăuntrul omului spre exterior, prin curățirea inimii omului. Înainte de pocăința omului acesta aleargă spre păcat: păcatul îi place, îl dorește, se bucură de el. După mântuire, omul fuge de păcat, este înfometat și însetat după dreptatea lui Dumnezeu.
2. Supravegherea – vers. 24
Atunci când supraveghezi pe cineva, ai grijă de el, te preocupi de soarta persoanei respective. Creștinii nu sunt destinați pentru o viață de solitudine, ci pentru comuniune.
3. Statornicia – vers. 23,25
Nu suntem ai lui Cristos pentru o perioadă de timp, ci pentru eternitate, pentru veșnicie.
Creștinii au fost persecutați și torturați, cu toate acestea chiar și prețul vieții a fost prea mic în comparație cu slava oferită de Dumnezeu.
Poate nu persecuția este unealta cea mai grozavă a Diavolului. Distracția este un instrument pe care Satan în folosește cu succes. Libertatea poate fi mai dăunătoare decât lipsa ei.
Mesajul Evangheliei trebuie tratat cu cea mai mare seriozitate. Beneficiile mântuirii sunt incredibile și numeroase. Cerințele jertfei lui Cristos ne oferă posibilitatea de a înțelege că mântuirea prin acest sacrificiu trebuie tratată cu cinstea și seriozitatea cuvenite.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Ciprian Ardelean, pastor în Biserica Baptistă Speranța din Arad, duminicã, 1 aprilie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu