..

Chemare la credincioșie

Referinţe: 2 Timotei, capitolul 3

   ”(…) Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Luca 18.8. Credincioșia, cu echivalentul său – loialitatea, este o caracteristică deosebită a omului.
La vremea scrierii ultimei sale epistole, Pavel era de-acum înaintat în vârstă, la capătul alergării sale pe Pământ. Sfaturile pe care le dă tânărului său colaborator sunt menite a-l apropia de Dumnezeu într-o lume pervertită de păcat.
1. Să cunoști – vers. 1-9
Sfânta Scriptură ne avertizează cu privire la viitorul sumbru al acestei lumi. Opoziția față de adevăr este caracteristica permanentă a acestui veac. Nu este ceva temporar, răutatea lumii este o constantă începând cu primii oameni și continuând pe parcursul întregii istorii. Texte ca și Faptele apostolilor 2.14-17, Evrei 1.1-2, 2 Timotei capitolul 3 ne arată că vremurile din urmă nu se referă la timpul reîntoarcerii în glorie a Domnului Isus Cristos, ci descriu prezentul.
Dificultatea zilelor este subliniată în textul de față prin sintagma ”vremuri grele”, vremuri cumplite, situații periculoase. Violența a ajuns la un astfel de nivel încât ea este propagată prin orice mijloc de comunicare. Vremurile grele nu sunt provocate de Dumnezeu, nici de natura ce se află sub autoritatea Sa, ci oamenii reprezintă cauza.
Starea deplorabilă a relațiilor interumane are la bază iubirea de sine și lipsa iubirii de Dumnezeu. Lista enumerărilor făcute de către Pavel pare interminabilă, dar ea se referă la oameni ce susțin că-L cunosc pe  Dumnezeu, însă contrazic această afirmație prin trăirea lor. Rezultatul iubirii de sine este deteriorarea caracterului uman: totul se centrează pe individ și pe interesele lui egoiste.
 Iubirea de sine afectează negativ viața de familie. Copiii ajung neascultători de părinții pentru care ar trebui să manifeste respect, iar soții nu se mai sprijină unul pe celălalt.
 În viața religioasă iubirea de sine are ca rezultat falsa evlavie. Deși oamenii învață, ei nu pot ajunge la deplina cunoștință a adevărului. (Amos 2.8, Isaia 1.14-17, Matei 23.25). Dumnezeu face apel pentru întoarcerea oamenilor către El. Viața religioasă a omului este una de formă, o viață ce nu poate satisface.
2. Să înveți – vers. 10-13
Tu, însă, ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea”. Concluzia lui Pavel pentru Timotei este: fii diferit! Fiecare creștin este chemat a fi diferit de lumea din jur (Romani 12.2, Faptele Apostolilor 7.55).
3. Să trăiești – vers. 14-17
Scopul învățăturii este aplicarea principiilor sfinte. Cunoașterea Scripturii și rămânerea în învățătura ei asigură diferențierea de învățătura rea a lumii. Timotei știa ce anume învață – Scriptura și de la cine – apostolul Pavel. ”Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” vers. 16.
Pentru a putea trăi plăcut înaintea lui Dumnezeu trebuie ca mai întâi să înveți, iar pentru a învăța trebuie să cunoști.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 18 noiembrie 2012)

1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
6 Sunt printre ei unii, care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice îngreunate de păcate şi frământate de felurite pofte,
7 care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
8 După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa.
9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.
10 Tu, însă, ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.
12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus, vor fi prigoniţi.
13 Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.
14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
15 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus.
16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.


Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu