..

Chemarea la locul binecuvântării

Referinţe: Geneza 35.1-7

1 Dumnezeu i-a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.”
2 Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,
3 ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”
4 Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini, care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.
5 Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.
6 Iacov şi toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan.
7 A zidit acolo un altar şi a numit locul acela: „El-Betel” (Dumnezeul Betelului), căci acolo i se descoperise Dumnezeu pe când fugea de fratele său.

   Ne mai aducem aminte de vremurile de început ale credinţei noastre? S-au mai răcit lucrurile de atunci? Mai avem aceeaşi pasiune pentru Dumnezeu? El este acelaşi azi ca şi ieri, dintotdeauna şi pentru totdeauna. Noi oare cum trebuie să fim?
În textul din Geneza 28.18-22 observăm că Iacov a promis lui Dumnezeu dedicarea propriei vieţi, dacă Dumnezeu avea să fie alături de el şi dacă-l binecuvânta. După o perioadă îndelungată de timp, Iacov ajunge din nou la locul unde promisiunea sa l-a legat de Dumnezeu. Iacov a fost chemat a doua oară la relaţie cu Creatorul Său. A fost necesară stăruinţa Domnului pentru ca omul să reintre în relaţie cu El.
1. Iacov a auzit porunca lui Dumnezeu – vers.1
   „Dumnezeu a zis…”. Iacov are parte de o poruncă din partea Domnului.
Adu-ţi aminte ce viaţă aveai la început, cum ţi-a ieşit înainte, adu-ţi aminte de bucuria ce ţi-a fost dată. Când constaţi că ai pierdut un lucru important te întorci la locul unde bănuieşti că ai putea găsi lucrul rătăcit. Ce a mai rămas din toate binecuvântările din viaţa ta. Exemplul fiului risipitor este elocvent: atunci când şi-a venit în fire şi s-a întors acasă, a avut parte din nou de binecuvântare.
2. Iacov ascultă porunca lui Dumnezeu – vers.2-4
Cu autoritatea de cap al familiei, Iacov spune celor din casa lui să scoată tot ce este nepotrivit în relaţia cu Dumnezeu.
„scoateţi dumnezeii străini…”. Tot ce se interpune în relaţia cu Dumnezeu trebuie eliminat.
„curăţiţi-vă…”. La vremea curăţeniei sunt găsite tot felul de lucruri neplăcute. Suntem îndemnaţi să facem curăţenie în viaţa noastră, să scoatem afară praful, mizeria, obiceiurile rele.
„schimbaţi-vă hainele…”. Viaţa murdărită de păcat nu ne lasă să venim la locul de întâlnire cu Dumnezeu. Intrarea în prezenţa Domnului trebuie făcută cu atenţie, având o viaţă curată.
Pocăinţa înseamnă părăsirea lucrurilor ce ne ispitesc, depărtarea de sursa căderilor noastre.
3. Iacov a onorat porunca lui Dumnezeu – vers.6-7
Iacov a zidit altarul pentru închinare, pentru conformarea vieţii sale în acord cu voia lui Dumnezeu. Care este autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa noastră?
– altarul vorbeşte despre ascultare: Dumnezeu a vorbit, Iacov a ascultat.
– altarul vorbeşte despre dragoste: Iacov a dăruit ce a avut mai bun, din dragoste pentru Dumnezeu.
– altarul vorbeşte despre slujire: ducerea la îndeplinire a promisiunii a fost o slujbă din partea lui Iacov.
– altarul vorbeşte despre mulţumire: ridicarea altarului a fost efectul mulţumirii lui Iacov pentru ocrotirea lui Dumnezeu.
– altarul vorbeşte despre jertfă: pentru Iacov venirea la Betel a reprezentat un sacrificiu: a părăsit locul unde se aşezase, pentru a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu.
Noi am promis ascultare înaintea Celui ce ne-a răscumpărat, am făcut un legământ. Vom reveni la locul promisiunilor noastre pentru a le duce la îndeplinire?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 23 octombrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu