..

Christus victor – Cristos biruitorul

Referinţe: Marcu 15.21-41, Coloseni 2.8-15

victorie   Ce s-a întâmplat la cruce? ”A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2.15).
Noul Testament are două categorii de scrieri: cele patru Evanghelii și epistolele. În primii 20 de ani ai existenței Bisericii Primare nu au existat scrieri, abia după convertirea lui Saul, devenit apoi Pavel, au început să apară scrierile Bisericii. Epistola către Galateni este prima epistolă dintr-o serie de astfel de scrieri, a apărut în jurul anului 47. Apare și prima Evanghelie, Evanghelia după Marcu. Urmează prima epistolă către Tesaloniceni, după care apar celelalte epistole și Evanghelii. La sfârșit a fost scrisă Evanghelia după Ioan și epistolele apostolului Ioan. Pe parcursul a aproximativ 40 de ani, începând cu anul 50 și până în jurul anului 90, Biserica trece prin perioada scrisă a istoriei sale. Baza scrierilor este lucrarea lui Isus Cristos. Dacă Evangheliile prezintă istoricitatea faptelor, epistolele oferă o privire de ansamblu, o vedere de sus în jos. Este oferită viziunea Cerului, acea viziune ce depășește latura umană. Cristos nu a fost o victimă, ci a fost victorios. Cum să fii biruitor când ai murit? Pentru că El a ales să moară în locul nostru și astfel lumea demonică a fost înfrântă.

1. Realitatea activității puterii demonice

   La cruce a avut loc un război teribil între Divinitate și lumea demonică.

A. Personificarea răului

   Aceasta are loc atunci când omul creditează răul mai mult decât se cuvine, atunci când îi acordă o atenție sporită, concentrată exclusiv pe el.

B. Mitologizarea răului

   Un aspect important îl reprezintă demonizarea, care este o realitate. Anumiți agenți morali, cum ar fi oamenii sau îngerii, pot deveni pervertiți, robi ai lipsei de moralitate. Demonii sunt întotdeauna împotrivitori ai lucrărilor lui Dumnezeu. Înșelarea de care au parte oamenii adeseori este să spună că nu există rău în lume, că acest concept este un mit, o iluzie.

2. Realitatea biruinței asupra puterilor demonice

   Cum să biruim? Dragostea lui Dumnezeu, manifestată în persoana Domnului Isus Cristos, a biruit. Dragostea nu coboară de pe cruce, ea suferă, se împotrivește unei trăiri ușoare și urmărește îndeplinirea planului lui Dumnezeu. Biruința lui Isus a fost și o biruință morală, întrucât El a refuzat să trăiască într-un mod imoral: ”El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.” (Evrei 5.7-9). Deși a avut de suferit, a ales ascultarea de Tatăl pentru ca biruința Sa să fie una reală. Păcatul nu este biruit în mod instantaneu, este nevoie de luptă pentru a-l înfrânge. ”Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13.13-14).

   Biruința lui Cristos a fost așadar una morală în primul rând, dar în al doilea rând a fost una metafizică, o biruință ce a trecut de nivelul fizic, întrucât El a biruit puterile demonice. Aceste forțe s-au manifestat prin intermediul oamenilor, al liderilor religioși contemporani Lui. Cristos n-a cedat simțurilor, ci voința a învins simțurile. Ajutorul lui Dumnezeu ne este necesar în vederea înfrângerii păcatului: ”Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.” (Romani 8.26-27). Aceasta înseamnă credință: să te abandonezi în mâinile lui Dumnezeu!

   Poți birui! Cristos a biruit! A murit pe cruce, dar prin învierea Sa dintre cei morți, a dat dovada incontestabilă a victoriei Sale. Adu povara ta la piciorul crucii. Îl vei vedea pe Cristos biruitorul ce te va elibera de păcat și îți va da biruința Sa.

Sintezã a mesajului expus de pastorul Emil Bartoș, vineri, 3 mai 2013)

Postează un comentariu