..

Cina Domnului – cum ne prezentăm

Referinţe: Luca 22.14-20

3Imaginile celor dragi nouă sunt adeseori privite de noi pentru a ne aminti de ei și a ne bucura. Mântuitorul nostru ne-a lăsat imagini ale dragostei Sale pentru ca noi să ne amintim cu drag de El. Una dintre aceste imagini este Cina Domnului. Aceasta nu este un ritual, ci este provocarea de a nu uita că suntem răscumpărați de El și că Mirele va reveni curând. Cum ar trebui să venim la Cina Domnului?

1. Ar trebui să privim la noi înșine

Domnul Isus îi înștiințează pe ucenicii Lui cu privire la faptul că cineva avea să-L trădeze. Fiecare dintre aceștia se întreabă: ”Nu cumva sunt eu, Doamne?” (Matei 26.22). ”Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta” (1 Cor. 11.28). Aşadar, cum stăm în prezența Lui?
ar trebui să ne examinăm atitudinea
Înainte de Cină, Domnul Isus a mulțumit Tatălui. Deși știa ce avea să urmeze – toată suferința, toată durerea Calvarului, toată povara păcatului uman, toată răzvrătirea împotriva Creatorului -, El a mulțumit, Și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu. Singura motivație pentru a participa la acest eveniment ar trebui să fie recunoștința plină de bucurie.
ar trebui să ne examinăm acțiunile
Cina Domnului este o chemare la a ne cerceta acțiunile noastre. Să ne gândim la atitudinea față de alți oameni, la relațiile noastre. Iuda a venit pentru a fi împreună la părtășie cu Domnul și ucenicii, dar în mintea lui planul era deja făcut.
ar trebui să ne examinăm afecțiunile (sentimentele)
Domnul Cristos a dorit mult să participe la acest eveniment, să fie împreună cu ucenicii Lui. Și sentimentele apostolului Pavel sunt cât se poate de evidente: pentru el nimic altceva nu mai conta, decât Cristos: ”Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci ristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2.20).

2. Ar trebui să privim la Domnul

Isaia, în capitolul șase al cărții cu același nume, ne spune că după ce a privit spre Domnul, a realizat că este un om pierdut. Ce se întâmplă când privești și tu spre El? Vezi suveranitatea Lui?
să privim la suveranitatea Lui
Domnul Isus avea autoritate completă asupra vieții Sale: ”Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi” (Ioan 10.17-18a).
să privim la El ca la Cristosul ce ne cunoaște inimile
Domnul cunoștea ce este în inima lui Iuda, a lui Petru și a celorlalți ucenici. El cunoaște ce este în inima ta, tu nu poți ascunde nimic de El.
să privim la Cristosul a cărui moarte sacrificială este inima credinței creștine
Mântuirea noastră nu este condiționată de participarea la Cina Domnului, dar este o poruncă din partea Lui.
să privim la Cel care a înviat și se va întoarce
La Cină ne aducem aminte de Dumnezeul glorios, plin de slavă și de mărire, ne gândim la Dumnezeul înaintea căruia ne închinăm.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 5 ianuarie 2014)

Postează un comentariu