..

Cina Domnului – un mod de închinare

Referinţe: 1 Corinteni 11.23-29

23  Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
24  Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
25  Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.”
26  Pentrucă, oridecâte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
27  De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
28  Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
29  Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

”Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” – 1 Corinteni 10.11.
Esența închinării este glorificarea Lui. Indiferent ce facem, dacă Dumnezeu este preamărit, acel ”ceva” este închinare. Închinarea nu trebuie făcută oricum. Femeia samariteancă era în căutarea unei închinări autentice. ”În duh și în adevăr” a fost răspunsul pe care Cristos i l-a dat la întrebarea ce o frământa. ”Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” 1 Corinteni 14.15.
Închinarea se desfășoară pe pământ, dar ea va continua și în Cer. Bucuria de a veni în prezența lui Dumnezeu, nu risipește temerea cu care se vine în Fața Lui. Închinarea înseamnă acțiune, iar Dumnezeu este prezent în închinare.
Cina Domnului a fost denumită ca și:
– frângerea pâini – Faptele Apostolilor, cap.2
– masa Domnului sau împărtășirea cu trupul și sângele Domnului – 1 Corinteni cap. 10
Cina Domnului aparține adunării laolaltă a credincioșilor. Ea nu este a unei persoane, ci a Bisericii Sale.
Care sunt lecțiile pe care le putem învăța?
1. Cina Domnului este un act de discernământ personal – vers. 27-29
Este necesar ca omul să privească în amănunțime lucrurile. Jertfa Fiului lui Dumnezeu, moartea Sa – trebuie înțelese în profunzimea unei astfel de lucrări.
Este natural pentru om să uite. Acest act este menit să ne aducă aminte. ”Timpul șterge lucrurile”, spune un proverb grecesc. Semnificația și rolul Cinei Domnului este acela de a ne ține mintea trează cu privire la lucrarea de salvare a sufletelor noastre. Așadar, nu ducem la îndeplinire un ritual.
Prin participarea la Cină suntem conectați cu trecutul, conștientizăm că actualmente suntem copii ai lui Dumnezeu și suntem motivați și inspirați în nădejdea viitorului. In acest mod găsim cuprinsă în Cina Domnului întreaga istorie: trecut, prezent și viitor.
2. Cina Domnului este un act al separării
1 Corinteni 10.21: ”Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor”. Accentul este pus pe identitate: cine suntem și ai cui suntem? Păcatul trebuie părăsit de către cel ce dorește să se închine lui Dumnezeu.
2 Tesaloniceni 2.14: ”Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Cristos”. Separarea de lume și apropierea de Dumnezeu este scopul Cinei Domnului.
3. Cina Domnului reprezintă o comuniune
1 Corinteni 10.16: ”Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Cristos?” Cina este un moment special, de comuniune cu Dumnezeu. Pâinea și vinul nu se transformă în trupul și sângele Domnului, ci le simbolizează.
Nu este un moment de doliu, căci vedem biruința jertfei de pe cruce.
4. Cina Domnului este un act al reamintirii
Luca 22.19: ”Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Acest act este o poruncă din partea lui Isus Cristos. Pomenirea este a Numelui Săi, Nume mai presus de orice nume, și a dragostei Sale.
5. Cina Domnului este legătura părtășiei creștine
1 Corinteni 10.17: ”Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.” În trupul lui Cristos, care este Biserica, nu există mic sau mare. Fiecare membru este egal și are sarcina de a-L glorifica pe Dumnezeu.
6. Cina Domnului este o puternică proclamare
1 Corinteni 11.26: ”Pentrucă, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” Fiecare persoană ce participă la acest act, proclamă moartea și învierea Domnului până va veni El.
Închinarea noastră nu se referă numai la lauda pe care gura noastră trebuie să o rostească, ci și la ascultarea poruncii Sale de a rememora lucrarea salvatoare pe care El a îndeplinit-o.
Suntem chemați așadar, la închinare!

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 6 mai 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu