..

Cinci întrebări fără răspuns

questions1Referințe: Romani 8.31-39

În viaţa pe care o trăim avem o sumedenie de întrebări, multe dintre ele fără răspuns. De această dată stau în faţa noastră cinci întrebări fără răspuns, întrebări care însă nu ne vor tulbura ci, mai degrabă, ne vor aduce mângâiere şi speranță. Nimeni nu se poate opune voii lui Dumnezeu şi acesta este punctul de plecare în seria de întrebări pe care apostolul Pavel ni-o aduce înainte.

1. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? – vers. 31a

Dacă Pavel ar fi întrebat doar atât: „Cine este împotriva noastră?”, o mulțime de împotrivitori s-ar fi ridicat. Unul dintre ei este moartea, care deși a fost înfrântă, nu a fost încă nimicită. Dar, datorită primei părți a întrebării, o afirmaţie în fapt – „Dumnezeu este pentru noi!” – se aşterne tăcerea, nimeni nu mai îndrăzneşte să se ridice împotrivă. Când Dumnezeu intervine, nimeni nu se poate opune. Dar atenție! Dumnezeu nu este de partea oricui şi în orice condiții. În Vechiul Testament au fost multe situaţii în care Dumnezeu s-a declarat împotriva unor conducători, a unor naţiuni, ba chiar şi împotriva poporului Său, atunci când nu a fost conformare la voia Sa.

2. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? -vers. 32

La această întrebare privirile noastre sunt îndreptate spre crucea Fiului lui Dumnezeu. Romani 5.8-10 vorbeşte despre generozitatea lui Dumnezeu pentru oameni, generozitate manifestată atât de clar la cruce. Dragostea Lui, purtarea Sa de grijă, atenția pe care ne-a oferit-o în mod vizibil de atâtea ori, sunt aspecte atât de evidente.

3. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! – vers. 33

În mod imaginar suntem duşi acum într-o sală de judecată. Însă niciun rechizitoriu nu se va putea ridica împotriva noastră şi aceasta o putem deduce din afirmaţia ce urmează imediat întrebării: Dumnezeu ne socoteşte neprihăniţi! „Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape: „Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!” Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută: cine Mă va osândi?” Isaia 50.8-9. Salvarea noastră este la Dumnezeu, Cel care ne-a oferit mântuirea. Duhul Sfânt ne convinge de starea de păcat, stare pe care trebuie să o părăsim pentru a putea ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu.

4. ”Cine-i va osândi? Cristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat” – vers. 34

Am observat că rechizitoriul, acuzațiile pe care le primim nu pot rezista în fața apărării pe care o face pentru noi Domnul Isus. Cristos a murit spălându-ne de păcatele noastre, dar nu numai atât, învierea Lui este dovada biruinței asupra blestemului păcatului.

5. ”Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos?” – vers. 35

În urcarea noastră pe scara către Cer, ne aflăm acum pe treapta cea mai înaltă. Martirajul este testul suprem pentru un creștin. Încă de la începuturi creștinii care mărturiseau ”Isus Cristos este Domnul!” au avut parte de suferințe, uneori inimaginabile. În anonimat și-au purtat suferința și nimeni și nimic nu i-a despărțit de dragostea lui Cristos!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 2 noiembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu