..

Cine este Acesta?

CINE ESTE ACESTA?

Referinţe: Matei 21.1-11

   Atmosfera redată de acest pasaj din Sfânta Scriptură este una de sărbătoare. Care este motivul? Persoana prezentată aici este într-adevăr un rege, Cel pe care îl aştepta Israel?
   Înainte de a-şi termina lucrarea pe Pământ, Isus mai avea ceva de spus, trebuia să mai împlinească ceva: Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.” (vers. 4-5)
   Evanghelia după Matei ne vorbeşte în repetate rânduri despre Împărăţia lui Dumnezeu. Unde este însă Împăratul?
   Tot ceea ce a făcut Domnul Isus de-a lungul vieţii a avut un scop bine definit. Împlinirea lucrurilor care au fost scrise s-a făcut cu o precizie matematică.
   Deşi nu a dorit niciodată să aibă parte de privilegii, de data aceasta îl vedem pe Domnul Isus având parte de o intrare triumfală in Ierusalim. Chiar dacă împăraţii aveau parte de onoruri militare şi erau înconjuraţi de generali căliţi în focul luptelor, noi Îl vedem pe Cristos având parte de simplitatea unui măgăruş. Acest lucru nu-i împiedică însă pe cei prezenţi să aclame: „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!” (vers. 9)
   În tot acest context putem observa câteva simboluri:
 – haine aşezate pe drum – supunere in faţa regalităţii lui Isus (vers.8)
 – ramuri de copaci presărate pe drum – bucuria sărbătorii (vers.8)
 – aclamarea şi înălţarea de osanale – recunoaşterea inferiorităţii oamenilor în faţa Domnului
   Răspunsul la întrebarea CINE ESTE ACESTA? va determina destinul veşnic al fiecărui om. Este Isus un personaj istoric, un mit, o închipuire a unor fanatici religioşi sau este împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor pierduţi, Mielul jertfit pentru salvarea sufletelor create după Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu?

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin duminică, 12 aprilie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, va invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu