..

Este justificată mânia lui Dumnezeu?

Referințe: Romani 1:18-23

mania-lui-DumnezeuÎntotdeauna, când ne gândim la Dumnezeu, mintea noastră percepe un Dumnezeu iubitor, iertător, bun, milostiv, dar cei mai mulți dintre noi nu ne gândim la mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu place oamenilor și chiar și în biserici mesajul mâniei este cosmetizat. Dumnezeu însă este și mânios. Propovăduirea evangheliei fără mânia Lui este o evanghelie incompletă care ignoră dreptatea lui Dumnezeu. Fără mânie, fără judecată, fără cruce nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Toți oamenii au păcătuit și sunt sub condamnare. Mânia lui Dumnezeu este cea a unei ființe absolute, reprezentând atitudinea împotriva păcatului. 

1. Dumnezeu este drept în descoperirea mâniei Sale

Omenirea a respins revelația lui Dumnezeu în cel mai abject mod. El s-a descoperit într-un anumit fel fiecărei minți umane, însă noi am respins stârnind mânia Sa. Nu este o izbucnire, ci este o parte a Lui, întrucât El urăște păcatul, iar mânia Lui se revarsă împotriva păcatului. Din pricina păcatului toți suntem sortiți pieirii, asupra noastră planând condamnarea. Oricine nu și-a întors fața spre Dumnezeu este fiu al neascultării. Cel mai mare act al mâniei lui Dumnezeu s-a revărsat la cruce asupra Domnului Isus evidențiind judecata lui Dumnezeu.

2. Dumnezeu este drept în revărsarea mâniei Lui

Creația vorbește despre o minte superioară, despre o super-inteligență, aflată în spatele a tot ceea ce vedem în natură. Fiecare va fi judecat după măsura în care Dumnezeu i s-a descoperit. Nimeni nu are scuză și toți cei care nu L-au onorat intră sub incidența mâniei Lui. Pasivitatea la auzirea Cuvântului Său, nedeschiderea glasului și inimii înspre Dumnezeu ne plasează sub condamnare. Interiorul nostru este stăpânit de porniri păcătoase, ca rezultantă a pervertirii morale pe care păcatul a instituit-o în viața noastră. Respingerea lui Dumnezeu este cel mai hidos act pe care omul îl poate face. Fiind creația mâinilor Sale, având viață din El, chipul Lui, asemănarea Lui, întorcându-i spatele am pricinuit durere lui Dumnezeu, stârnind totodată mânia care este gata să se descopere.

Judecata planează asupra păcătosului, iar sentința acesteia este iadul. Noi nu suntem limitați la acest pământ, ci vom trăi veșnic. Depinde de noi unde. Domnul Isus a devenit jerfta de ispășire pentru noi astfel încât oricine crede în El nu va fi judecat. Să ne întoarcem fața înspre Dumnezeu, înspre iertarea Sa și înspre eliberarea de pedeapsă care izvorăște din crucea Domnului Isus.

 

Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 16 februarie 2014.

Postează un comentariu