..

Convertirea lui Saul

Referințe: Faptele Apostolilor 9:1-20

saul   Saul era un om învățat, un fin cunoscător al Scripturilor, un erudit, însă cunoașterea lui era la  nivel teoretic. El nu îl cunoștea pe Dumnezeul adevărat. Pentru el, un iudeu râvnos, creștinismul trebuia stârpit și Saul lupta din răsputeri să realizeze acest lucru. În lumina Domnului însă, privind spre lucrările Lui, îndoiala cu privire la suveranitatea Sa, la adevărurile Sale, dispare. Autenticitatea și veridicitatea creștinismului capătă sens în totalitate. Și Saul înțelege pe deplin acest lucru.

1. Omul răzvrătit 

   Saul reprezenta o mare amenințare pentru ucenicii Domnului și pentru toți cei care înțelegeau că Domnul Isus era Hristosul și îl urmau pe El. Prezent la martirajul lui Ștefan, el a rămas impasibil la mărturia pe care acesta a adus-o prin trăirea lui, prin vorbele și mai ales prin ultimele sale cuvinte rostite înainte să moară. Saul era rebel, un răzvrătit în totală opozanță față de Dumnezeu. O lumină a strălucit însă în jurul lui. Dumnezeu l-a înconjurat cu lumina Sa. Oricine face rău, nu suportă lumina Lui Dumnezeu, astfel că Saul cade cu fața la pamânt.

3. Omul întemnițat 

   În lumina Domnului, viața este descoperită în totalitate, devine o carte deschisă. Saul cade copleșit la pământ, îngenunchiat și întemnițat al celui pe care îl prigonea: Isus Hristos. Este demascat în totalitate și pe deplin în controlul Dumnezeului adevărat.

4. Omul nedumerit

   Saul este înspăimântat de măreția care îl înconjoară și foarte nedumerit de vocea auzită. El începe să audă acum, să perceapă lucrurile, iar în lumina Duhului Sfânt, acestea încep să capete contur și să dezvăluie adevărul. Și adevărul este Isus Hristos. Saul se vede acum exact cine este și ce face și Pavel acum începe să-l cunoască pe Dumnezeu. Ca să ajungem să-l cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să ne cunoaștem pe noi, să ne vedem și să ne recunoaștem starea noastră.

5. Omul convertit

   Doamne, ce vrei să fac? exclamă acum Pavel. Procesul schimbării începe. Dintr-un rebel înverșunat, Pavel devine supus, smerit, ascultător, conștientizarea Dumnezeirii Domnului Isus provocându-i spaimă. Confruntarea cu Dumnezeu produce supunere imediată. În lumina Lui suntem dezbrăcați de trufia și aroganța noastră, de ego-ul nostru mare. Suntem doar noi și El, într-o raportate directă în prezența sfințeniei Lui. Vedem exact ceea ce suntem și ne supunem cârmuirii Domnului. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, începe apoi schimbarea, transformarea, învățarea umblării cu Dumnezeu.

6. Omul îngenunchiat

Pavel se supune întru totul acum, cu capul plecat înaintea Domnului și așteaptă îndrumarea Celui Prea Înalt în genunchi. Această imagine sublimă a dependenței de Dumnezeu, rugăciunea, ne relevează acum recunoașterea autorității supreme a Domnului Isus. Acum solzii de pe ochi cad, în lumina adevărului ochii de deschid, viața se schimbă în totalitate și drumul capătă sensul bun. Dintr-un împotrivitor, Pavel devine un fervent mărturisitor al Domnului Isus. Tranformarea este fundamentală.

Din orice răzvrătire, rebeliune, stricăciune, Domnul ne reabilitează, ne transformă, repară, regenerează și curățește prin sângele Său sfânt care șterge trecutul și stabilește făgașul corect pe care trebuie să pășim.

 (Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 17 martie 2013)

 

Postează un comentariu