..

Credincioși nedemni de încredere

Referinţe: Ioan 2.23-25, 3.1-16

23 Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.
24 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
25 Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

1 Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh, este duh.
7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.
8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?”
10 Isus I-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
11 Adevărat, adevărat îţi spun, că noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră.
12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
13 Nimeni nu s-a suit în cer, în afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.
14 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

   Diavolul este obraznic, el încearcă să succească inimile oamenilor. El încearcă să înșele chiar și mintea credincioșilor.
România este o țară de oameni credincioși, cu toate acestea îți este frică să lași o cană la fântână.
 Luca 18.8: ”(…)Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Ce s-a întâmplat cu credința de-a lungul veacurilor? Acea credință care a fost dată la început credincioșilor și care este astăzi atât de rară? Nu este suficient să declari că tu crezi în Isus Cristos, trebuie ca El să se încreadă în tine (vers. 23,24).
Oamenii au crezut în Isus din cauza semnelor pe care le vedeau. ”Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20.29). Și dacă Dumnezeu nu face minuni…? Dacă dorește să te țină în suspans pentru o vreme, pentru a te putea agăța de El pe baza credinței, nu din cauza semnelor vizibile?
Ce nu I-a plăcut Domnului Isus Cristos la Nicodim?
1. Domnul a înfruntat falsa credință
Nicodim prezenta entuziasm pentru ceva spectaculos, așa cum sunt semnele.
Iacov 2.19: ”Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!” Și dracii cred… și atât! Nu este suficient să crezi că există Dumnezeu, dracii au trăit chiar în prezența Lui. Nu există demon care să nege existența lui Dumnezeu, dar aceasta nu este suficient.. Dacă tu crezi că Dumnezeu există nu ai depășit nivelul de credință al dracilor. Trebuie să mergi mai departe: trebuie să crezi în El! Aici este vorba despre încredere.
2. Domnul a înfruntat religia bazată pe fapte
Matei 23.5a: ”Toate faptele lor le fac ca să fie văzuţi de oameni.” Știi că există o diferență între religie și relație? Religia manifestă în exterior ceea ce simte omul în interior. Omul încercă să exteriorizeze în fel și chip trăirile lui interioare, ideea de sacru. Religia manifestă în exterior ceea ce simte omul în interior. Înțelegi acum de ce există atâtea religii în lume?
Relația omului cu Dumnezeu are loc când și Isus se încrede în tine, te cunoaște și are încredere deplină în tine.
3. Domnul a înfruntat neprihănirea fariseică a lui Nicodim
Fariseii scoteau în evidență propriile fapte. Ei considerau că se ridică peste nivelul celorlalți oameni.
Neprihănirea nu scoate în evidență ce fac eu pentru Dumnezeu, ci ceea ce face El pentru mine.
4. Domnul a înfruntat necunoașterea Legii lui Dumnezeu
Ai văzut oameni care cred în Dumnezeu, dar care nu au citit niciodată Biblia? Nicodim era un învățător al Legii mozaice și totuși el nu înțelegea despre ce vorbea Isus.
Ioan 5.39: ”Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Sfânta Scriptură ni-L prezintă pe Dumnezeu.
Crezi în Dumnezeu? Se încrede Dumnezeu în tine?

(Sintezã a mesajului expus de fr. Dragomir, pastor în București, duminicã, 19 august 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu