..

Credința dinaintea cuptorului aprins

Sadrac_Mesac_Abed_negoReferințe: Daniel 3:1-30

 1. În Daniel 1, sunt prezentați cei trei tovarăși ai lui Daniel: Șadrac, Meșac și Abed-Nego.
 • La fel ca și Daniel, cei trei tineri au fost luați din Iuda în captivitate și instruiți pentru a sluji înaintea împăratului – Daniel 1:6-7
 • La fel ca și Daniel, cei trei tineri au fost binecuvântați de Dumnezeu și l-au impresionat pe împărat după perioada lor de formare – Daniel 1:17-20
 1. Daniel 3 revelează mult despre caracterul acestor trei bărbați tineri…
 • Prin povestirea unui incident care a fascinat pe mulți, tineri și bătrâni.
 • La fel ca și în Daniel 1, aici se ilustrează măreția unei credințe puternice în viața celor trei tineri.

Această istorisire inspirată, pe care o numim „Credința dinaintea Cuptorului aprins,” începe prin a descrie…

I. EXAMINAREA LOR

A. EVENIMENTELE CARE AU CONDUS LA ACEASTĂ SITUAȚIE…

 1. Statuia lui Nebucadnețar și porunca să te închini înaintea ei – Daniel 3:1-7
 2. Acuzația împotriva lui Șadrac, Meșac, și Abed-Nego – Daniel 3:8-12
 3. Amenințarea regelui cu cuptorul aprins – Dan 3:13-15

B. NATURA ÎNCERCĂRII LOR…

 1. Pentru a-și salva situația lor.
 • Ei au fost promovați peste toate treburile Babilonului – Daniel 3:12
 • Ei își puteau pierde poziția lor, precum și viața lor.
 1. Tot ce trebuiau să facă era să se conformeze unui ritual exterior.
 • Desigur, acest lucru ar fi însemnat neascultare față de Dumnezeu – Exod 20:4-5

C. NOI TREBUIE SĂ FACEM FAȚĂ UNOR ÎNCERCĂRI SIMILARE…

 1. Pentru a salva situația noastră, cum ar fi:
 • Popularitatea noastră la școală, facem anumite lucruri față de colegii sau profesorii noștri ca să nu fim interpretați greșit.
 • Poziția noastră la locul de muncă, facem ceea ce șeful nostru sau societatea ne solicită și care poate fi ilegal, lipsit de etică sau imoral.
 1. Să sacrificăm conștiința noastră:
 • Este mult mai ușor să te conformezi exterior, pentru a „merge împreună cu mulțimea.”
 • Dar conștiința noastră ne-ar condamna, și tot la fel și Dumnezeu.

[Probabil că toți am fost ispitiți într-un fel ca aceasta. Cum reacționăm? Cum ar trebui să nu reacționăm? Cum a reacționat Șadrac, Meșac și Abed-Nego? Să considerăm…]

II. EXPUNEREA LOR

A. EI AU DEMONSTRAT CREDINȚĂ…

 1. În puterea lui Dumnezeu – Daniel 3:16-17
 • Dumnezeu poate să-i scape din cuptorul aprins.
 • Dacă aceasta este voia Lui.
 1. În voia lui Dumnezeu – Daniel 3:18
 • Dacă nu este voia lui Dumnezeu să-i scape de cuptorul aprins, așa să fie!
 • Ei nu se vor închina altor dumnezei, nici chipului de aur!

B. EI SUNT DETERMINAȚI SĂ-L SLUJEASCĂ PE DUMNEZEU CU ORICE PREȚ…

 1. Asemenea lui Iov în mijlocul necazului – Iov 1:20-21; 13:15
 2. Asemenea luiHabacuc care l-a lăudat pe Dumnezeu chiar și în suferință – Habacuc 3:17-19
 3. Asemenea apostolilor care s-au bucurat să sufere pentru numele Domnului- Fapte 5:27-29
 4. Asemenea luiPolicarp care a rostit această rugăciune când era ars pe rug:

„O, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Tatăl preaiubitului şi binecuvântatului Fiu, Isus Cristos, prin care am primit cunoştinţa Ta, Dumnezeul îngerilor şi puterilor, al oricărei făpturi şi al întregului neam al celor neprihăniţi care trăiesc înaintea Ta, Îţi aduc mulţumiri că m-ai socotit vrednic pentru această zi şi pentru acest ceas, ca să fac parte din numărul martirilor Tăi, în paharul lui Cristos, pentru învierea şi viaţa veşnică a sufletului şi a trupului, prin neputrezirea [oferită] de Duhul Sfânt. Fie ca printre ei să fiu primit şi eu astăzi înaintea Ta, ca o jertfă grasă şi plăcută, după cum Tu, Dumnezeul adevărat, ai stabilit mai dinainte, mi-ai revelat şi acum ai îndeplinit. De aceea Te laud pentru toate lucrurile, Te binecuvântez, Te slăvesc, împreună cu veşnicul şi cerescul Isus Cristos, preaiubitul Tău Fiu, împreună cu care dau slavă Tatălui şi Duhului Sfânt acum şi în veacurile viitoare. Amin.”

– Martiriul lui Policarp

[Astfel de exemple sunt cu adevărat „Credința dinaintea cuptorului aprins!” Aceasta este ceea ce înseamnă să ai credință, încredere, și angajament față de Domnul. Ce se poate spune despre încercările noastre individuale, la școală sau la serviciu? Am fost credincioși lui Dumnezeu, indiferent de costuri? În cele din urmă, să luăm în considerare…]

III. ELIBERAREA LOR

A. RESTUL CAPITOLULUI NE PREZINTĂ…

 1. Cum au fost ei salvați din cuptorul aprins – Daniel 3:19-25
 2. Cum Nebucadnețar a fost determinat să-l binecuvânteze pe adevăratul Dumnezeu – Daniel 3:26-39

B. SĂ OBSERVĂM CE LE-A ADUS ACEASTĂ ÎNCERCARE…

 1. Un nou sens al libertății!
 • Ei au fost aruncați legați în cuptor, dar foarte curând au fost observați „umblând liberi” – Daniel 3:23-25
 • Exact lucrul care se presupunea că-i va distruge, le-a permis să meargă în mod liber!
 • Deci, propriile noastre încercări pot fi folosite pentru a ne face cu adevărat liberi! – Iacov 1:2-4; Romani 5:3-5
 1. O nouă sursă a părtășiei!
 • Atenție: În foc a apărut o patra persoană! – Daniel 3:25
 • Identitatea celei de-a patra persoană nu este sigură.
  • Unii cred că a fost un înger.
  • Alții cred că a fost o Cristofanie (o apariție pre-încarnată a lui Cristos)
 • Indiferent ce a fost, ne sugerează o mai strânsă comuniune și părtășie cu Dumnezeu!
 • Așa că încercările noastre ne pot aduce mai aproape de Dumnezeu!
  • Așa cum ne explică autorul epistolei către Evrei – Evrei 12:5-11
  • Așa cum ne-a promis Domnul Isus însuși – Apocalipsa 3:12,21; 7:13-17
 1. O nouă oportunitate de slujire!
 • Ei au fost promovați în funcții și mai înalte! – Daniel 3:30
 • Exact ca Iosif, care în încercările sale a fost promovat:
  • Din sclav în stăpân (administrator)
  • Din prizonier în prim-ministru lui Faraon
 • Așa că credincioșia noastră în încercări ne va conduce spre lucruri mai înalte! – Matei 25:21; Apocalipsa 2:25-27

CONCLUZIE

 1. Ce exemplu minunat de credință în acești trei tineri!
 • Angajați în slujirea lui Dumnezeu, indiferent de consecințe.
 • Crezând că Dumnezeu poate aduce eliberare dar și dispuși să accepte moartea dacă nu o face.
 • Demonstrând o credința în fața focului care îi poate duce spre lucruri mai mari.
 1. Să nu trecem cu vederea, probabil, cel mai important rezultat al acestui incident: slava lui Dumnezeu!
 • Să notăm și lauda adusă de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, – Daniel 3:28-29
 • Deci, credința noastră (și faptele) ar trebui să fie spre lauda lui Dumnezeu – Matei 5:16
 1. Ce fel de credință avem? Este ca o….
 • Roată de rezervă, folosită numai în cazul unei situații de urgență?
 • Roabă, pe care o împingem ușor și supărați că trebuie împinsă?
 • Autobuzul cu care mergem doar atunci când merge în direcția dorită de noi?

Mă rog să avem o credință asemenea lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, angajată în slujirea Domnului și demonstrând „Credință înaintea cuptorului aprins!”

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 25 octombrie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu