..

Cu ce mă voi închina înaintea Domnului?

Referinţe: Mica 6.6-8

6  „Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?
7  Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu?” –
8  „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”

   Este greu să faci un cadou unei persoane care are tot ceea ce îi trebuie. Cât de dificil este însă a face un dar Celui ce deţine totul?
   Această întrebare şi-a pus-o şi profetul Mica. Contemporan cu Isaia şi Osea, Mica a fost un profet al reformei sociale, care a denunţat lăcomia conducătorilor politici şi religioşi ai vremii sale.
   Cadrul social, religios şi moral în care se afla poporul evreu în timpul lui Mica ar putea fi schiţat astfel:
– tensiuni internaţionale
– corupţie religioasă
– haos moral
   În mijlocul frământărilor şi a atitudinii de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu se naşte o întrebare: cu ce mă voi închina înaintea lui Dumnezeu?
1. Răspunsul greşit (vers.6-7)
– jertfe de calitate (vers.6)
– jertfe nenumărate (vers.7a)
– jertfa supremă (vers.7b)
   Poporul Israel este prezentat ca unul dornic de a încheia mai degrabă o afacere cu Dumnezeu de cât de a se închina Lui. Dumnezeu însă doreşte altceva! El doreşte nu atât lucrurile omului, cât inima omului, fiinţa sa.
2. Răspunsul corect (vers.8)
– dreptate – a trata oamenii în conformitate cu voia lui Dumnezeu
– mila – vizează modul în care îi tratăm pe ceilalţi
– smerenie – a umbla cu atenţie, cu modestie
   Esenţa ascultării de Dumnezeu se regăseşte în aceste câteva cuvinte. Dincolo de orice întrebări teologice complicate (şi răspunsuri pe măsură!) simplitatea acestui verset este pe cât de evidentă, pe-atât de eficace.
   Dumnezeu rezumă în mod simplu şi direct ceea ce doreşte din partea noastră. El a fost drept cu noi, a avut îndurare cu privire la vieţile noastre, iar atenţia sa a fost îndreptată asupra noastră. Parafrazând, am putea spune: ''ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci ceea ce Ţi-a făcut El ţie?''
   Dumnezeu ne-a făcut cel mai frumos cadou în persoana Domnului Isus Cristos. Dumnezeu doreşte să Îi aducem un dar simplu: ascultarea de El. El nu vrea să facem nimic mai mult decât ne-a făcut El nouă.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 19 decembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu