..

Cum ne amintim trecutul?

Referinţe: Deuteronom 8.1-11

1  Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.
2  Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.
3  Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.
4  Haina nu ţi s-a învechit pe tine şi nici nu ţi s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani.
5  Recunoaşte, deci, în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui.
6  Să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui şi să te temi de El.
7  Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi;
8  ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere;
9  ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară, ale cărei pietre sunt din fier şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.
10  Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.
11  Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui pe care ţi le dau azi.

   Contextul în care se afla poporul Israel era acela al rememorării evenimentelor importante petrecute în cei 40 de ani de pribegie prin pustie.
   Dumnezeu dorea atunci şi doreşte şi astăzi, ca oamenii să înveţe din experienţele trăite.
1. Amintirea trecutului relaţionat la Dumnezeu
   Orice lucru începe cu Dumnezeu şi se sfârşeşte cu Dumnezeu.
 – eliberarea lui Dumnezeu
   Experienţa noastră cu Dumnezeu a început în momentul în care am realizat ce efect are asupra vieţii noastre lucrarea eliberatoare a lui Cristos, prin jertfa de la Golgota.
 – călăuzirea lui Dumnezeu
   Scopul lui Dumnezeu este unul singur: acela de a ne face bine. Dumnezeul care ne călăuzeşte în vremuri bune este acelaşi cu Dumnezeul care ne poartă de grijă în necazuri. Pe drumuri netede sau pe drumuri stâncoase.
 – purtarea de grijă a lui Dumnezeu
   Necesităţile cotidiene sunt în grija Celui Atotputernic: hrana (vers. 3), hainele (vers. 4), apa (vers. 7).
2. Amintirea trecutului relaţionat la oameni
   Dumnezeu doreşte să binecuvânteze poporul Lui, atunci când acesta se smereşte (vers. 2).
   Eliberarea Lui Dumnezeu are loc atunci când oamenii se smeresc.
   Dumnezeu doreşte să înveţe pe poporul Lui. Pentru aceasta conduce privirile oamenilor spre trecut, cu scopul de a fi observate experienţele avute , precum şi ajutorul lui Dumnezeu în problemele confruntate.
3. Amintirea trecutului relaţionat la viitor
   Dumnezeu a purtat de grijă poporului Israel, însă intenţia Lui şi promisiunea Lui se îndreaptă spre Ţara Promisă. Dumnezeu se preocupă de viitorul nostru. Dumnezeu ne îndeamnă să privim spre viitor cu încredere în El.
   Versetul 11 ne avertizează: să nu uităm de Cel care are supremaţia. Privind spre viitor, nu trebuie să lăsăm ca trecutul să ne afecteze în mod negativ prezentul. De aceea, trebuie să confruntăm păcatul, să avem curajul să privim ce este necurat în viaţa noastră şi să-l lepădăm. Apoi, înnoiţi prin Sângele Domnului Isus Cristos, să ne avântăm spre Ţara Promisă de Dumnezeu, pironindu-ne privirile asupra Lui.
   Dumnezeul care a călăuzit poporul Israel timp de 40 de ani în pustie, este Cel care ne poate conduce şi nouă viaţa, este Cel care poate să ne curăţească, să ne ierte, să ne dea ajutor, iar apoi să ne primească în slava Sa.
 
 (Sinteză a mesajului expus de rev. dr. Wiliam Smylie, directorul organizaţiei Slavic Gospel Association (UK), vineri, 21 august 2009, în cadrul zilelor de celebrare a 70 de ani de existenţă a Bisericii Baptiste Betel Mediaş)
 

Postează un comentariu