..

Cum pot fi drept înaintea lui Dumnezeu?

Referințe: Romani 3.21-24

crownCum putem fi drepţi înaintea lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care Pavel rãspunde în cele din urmã în textul nostru şi în urmãtoarele versete. Spun în cele din urmã pentru cã, de la Romani 1.18 la Romani 3.20, Pavel conduce cu toatã forţa investigaţia sa spre punctul cã toţi oamenii, indiferent dacã sunt neamuri, pãgâni sau evrei religioşi, toţi sunt sub pãcat. El a petrecut atât de mult timp cu privire la acest subiect, mai ales lovind evreii religioşi cu neprihãnire proprie, ştiind cã dacã nu simţim greutatea propriului nostru pãcat şi propria noastrã condamnare, nu vom aprecia niciodatã nevoia noastrã pentru Evanghelie. Trebuie sã înţelegem vestea proastã înainte de a spune bun venit celei bune. Vestea proastă este că toţi oamenii sunt condamnaţi, se află sub osânda lui Dumnezeu. Începutul versetului 21, („Dar acum…”), ne arată o veste bună. Vestea bună este că oamenii au șansa reabilitării.

În textul nostru, Pavel rãspunde la o întrebare veche, pusã de mai multe ori în Cartea lui Iov, capitolele 4.17, 9.2, 25.4: „Cum ar putea omul sã fie fãrã vinã înaintea lui Dumnezeu?” Neprihănirea lui Dumnezeu şi slava Lui ar fi două bariere de netrecut dacă ar trebui să ne bazăm pe propria noastră dreptate înaintea Creatorului.
Este crucial sã înţelegem trei lucruri principale din textul nostru:

1. NOI TOŢI TREBUIE SÃ FIM ÎNDREPTĂŢIŢI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, PENTRU CÃ TOŢI AM PÃCÃTUIT ŞI SUNTEM LIPSIŢI DE SLAVA LUI

A. Problema principalã la care noi toţi trebuie sã facem fațã este cum sã fim drepţi înaintea unui Dumnezeu drept. Pavel se concentrează nu pe dragostea Domnului, ci pe dreptatea Sa. Deși dragostea Lui este un element esenţial pentru salvarea noastră, dreptatea nu trebuie trecută nicidecum cu vederea.
B. Atât pãgânii, cât şi cei religioşi au pãcãtuit şi au nevoie de neprihãnirea lui Dumnezeu. Nu numai oamenii dintre Neamurile ce nu-L cunoşteau pe Dumnezeu, ci şi evreul ultrareligios, se află sub pedeapsa lui Dumnezeu. Păcatul originar ne mânjeşte pe toți în așa măsură, încât nu ne putem înfăţişa înaintea Sa.
C. Esenţa pãcatului este sã fim lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Slava Domnului înseamnă prezenţa Lui, înseamnă comuniunea cu El, înseamnă relație cu El. În grădina Edenului tocmai această comuniune s-a rupt, păcatul a însemnat ruperea relației omului cu Creatorul lui. Preferăm alte lucruri în locul prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

2. PĂCĂTOŞII POT FI ÎNDREPTĂŢIŢI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU FÃRÃ LEGE

Am văzut că Legea nu ne poate pune în relație cu Dumnezeu, ea doar ne arată standardele Celui Sfânt. Întregul Vechi Testament, (Legea şi Proorocii), afirmă că este necesară credinţa pentru intrarea în relație cu Dumnezeu: mântuirea se capătă prin credinţă. Avraam, şi nu numai, stă drept mărturie pentru această afirmaţie. Vechiul Testament vorbeşte despre Mesia, Cel ce avea să ne mântuiască de păcatele noastre. Aceasta este Vestea Bună!

3. TOŢI PĂCĂTOŞII POT FI ÎNDREPTĂŢIŢI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU PRIN HARUL SÃU, PRIN CREDINŢA ÎN ISUS CRISTOS ŞI RÃSCUMPÃRAREA ÎN EL

A. A fi justificat înseamnã cã Dumnezeu ne declarã neprihăniţi. Acesta este verdictul pentru achitarea noastră de sub pedeapsa păcatului. Legea condamnă, dar Dumnezeu afirmă că suntem justificaţi prin ceea ce a făcut El. Mântuirea nu este un proces, ci este un fapt realizat, un fapt încheiat.
B. Dumnezeu justificã pe păcătoşi fãrã platã, prin harul Sãu. Harul este favoarea pe care Dumnezeu o arată oamenilor ce nu o merită. Când lucrezi, plata este ceva ce ți se cuvine, harul este însă diametral opus.
C. Dumnezeu justificã pe păcătoşi prin rãscumpãrarea care este în Cristos Isus. Răscumpărarea înseamnă cumpărare înapoi, înseamnă plată pentru ceva ce nu mai posezi, ca să reintri în posesia acelui lucru. Domnul Isus a plătit pentru noi prețul de răscumpărare.
D. Dumnezeu îndreptăţeşte pe păcătoşi prin credinţa în Isus Cristos. Credinţa este cuvântul cheie la întrebarea noastră de început. Prin credinţa în Isus Cristos, în ceea ce a făcut El la cruce, avem intrare în familia lui Dumnezeu. După cum toți, fără deosebire, sunt consideraţi păcătoşi, tot așa toți, fără deosebire, sunt declarați drepţi înaintea lui Dumnezeu prin lucrarea izbăvitoare a lui Isus Cristos.

Vestea Bună este că acest Dumnezeu drept a venit în mijlocul nostru şi ne-a oferit șansa de a avea din nou relație cu El. Crezi aceasta?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 6 aprilie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu