..

Cum să fim biruitori în mijlocul necazurilor

Referinţe: 1 Tesaloniceni 2.13

13  De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.

   Cum putem să avem bucurie, chiar şi în mijlocul necazurilor?
   Biruinţa pe care o avem prezintă câteva elemente caracteristice:
– prezenţa Cuvântului lui Dumnezeu în noi
– prezenţa credincioşilor
– slava viitoare
   Temelia bisericii din Tesalonic o reprezenta Cuvântul sfânt, acelaşi Cuvânt care aduce mântuire prin credinţă. Acelaşi Cuvânt care a întărit credincioşii tesaloniceni, ne poate ajuta şi pe noi să biruim.
   Cum a avut acest efect Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa acelor creştini?
1. Tesalonicenii au apreciat Cuvântul lui Dumnezeu
   Biblia a fost inspirată de Duhul Sfânt, scriitorii ei au scris sub îndrumarea Celui care a creat cuvântul.
   Cuvântul scris, din vechime, a fost urmat de Cuvântul întrupat, Domnul Isus Cristos.
   Cuvântul lui Dumnezeu este hrana credinciosului, pâinea ce vine din Cer, laptele duhovnicesc, binecuvântarea cerească.
   Biblia este lucrul cel mai de preţ şi trebuie tratată ca atare. O astfel de viziune era cea care îi înflăcăra pe credincioşi.
2. Tesalonicenii au absorbit Cuvântul lui Dumnezeu
   Aceşti oameni au primit cu bucurie Cuvântul Sfânt. Nu doar l-au auzit, ci l-au primit în inima lor.
   Nu pierde nici-o oportunitate de a asculta ce spune Biblia. Domnul Isus a spus în repetate rânduri: „Cine are urechi de auzit, să audă.” Mai mult de-atât, El a atras atenţia asupra a ceea ce ascultăm şi a felului în care ascultăm.
   Cum absorbim Cuvântul? Prin auzire, înţelegere şi meditaţie. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalm 119, vers.11) A strânge Cuvântul implică efortul de a căuta, a găsi şi a păstra.
3. Tesalonicenii au aplicat Cuvântul lui Dumnezeu
   Nu putem fi eficienţi în mărturie, în lucrare sau în orice alt domeniu fără a aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa noastră.
   Cuvântul lui Dumnezeu are în sine puterea de a face voia lui Dumnezeu, dar pentru aceasta trebuie să-l ai în tine şi să-l aplici la propria viaţă.
   Cuvântul lui Dumnezeu în noi are puterea de a ne ajuta să trecem cu bine prin vremuri de încercări. ÎN NOI, nu în afara noastră, nu pe masa sau în biblioteca nostră, ci în viaţa noastră.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 14 noiembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu