..

Cum să fim biruitori

Referinţe: 1 Ioan 5.1-5

1 Oricine crede că Isus este Cristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.
2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.
5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

   Creștinul este chemat să fie lumină și sare într-o lume pângărită, degradată de păcat. Credința noastră este provocată la a fi trăită. Există două modalități de trăire a vieții:
– o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, în conformitate cu voia Sa
– o viață cufundată în mocirla păcatului, în împotrivire față de Dumnezeu
”Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci” Matei 24.12. Fărădelegile ce au loc în lumea contemporană ne fac să ne întrebăm cum de mai poate suporta Dumnezeu această omenire. ”Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.” 2 Timotei 3.1-5
Care trebuie să fie atributele trăirii noastre pe pământ într-un astfel de context?
1. Suntem chemați să trăim curați și fără pată
”Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Cristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” Filipeni 2.14-16. Acesta este cadrul în care ne situăm. Nu este ușor! Dar tocmai în aceasta constă provocarea.
Nu trebuie să ne concentrăm atenția la această lume, ci la Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, Domnul Isus Cristos. ”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12.2.
2. Suntem chemați să fim sare și lumină
Trebuie să avem o influență modelatoare în lumea în care trăim. Are vreun efect viața noastră în jurul nostru? Transformă ea alte vieți, cu scopul de a-i apropia pe alții de Dumnezeu?
3. Trebuie să avem o viață centrată pe Isus Cristos
”(…)Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Matei 28.20. În noi Și-a făcut reședința Cel Atotputernic. Nu este o prezență ocazională, ci una permanentă. ”Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 1.12.
4. Trebuie să practicăm neprihănirea (dreptatea) lui Dumnezeu
Adică, mai simplu: să devenim El! ”Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” 1 Ioan 3.2.
”Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea (…)” Evrei 1.9. Nu este suficient să iubești dreptatea lui Dumnezeu, trebuie să urăști nedreptatea.
”(…) aţi fost învăţaţi, cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” Efeseni 4.21-24. Lași deoparte ce este rău și iei ce este plăcut lui Dumnezeu.
5. Trebuie să exersăm un răspuns potrivit pentru lumea în care trăim
”De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus, vor fi prigoniţi.” 2 Timotei 3.12. Nu te aștepta la cuvinte de apreciere din partea oamenilor ci, mai degrabă, la dezaprobarea ei.
Trebuie să răspândim mireasma cunoștinței lui Cristos, să-L facem cunoscut pe Cel ce ne-a creat după chipul și asemănarea Sa.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 20 mai 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu