..

Cum să învingem nemulţumirea

Referinţe: Filipeni 2.12-16

12  Astfel, deci, prea iubiţilor, după cum întotdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
13  Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea.
14  Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15  ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16  ţinând sus Cuvântul Vieţii; aşa ca, în ziua lui Cristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

   Nemulţumirea este un criminal care omoară bucuria vieţii noastre.
   Nemulţumirea merge mână-n mână cu cârtirea, acel obicei de a comenta şi de a fi nemulţumit cu privire la orice lucru, bun sau rău. Nemulţumirea formează un stil de viaţă de care se scapă cu greu. Prin nemulţumire se exteriorizează ceea ce intră în om: din prisosul inimii vorbeşte gura (Luca 6.45).
   Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să trăim fără cârtiri şi fără şovăieli, să fim lumini în mijlocul unei lumi stricate şi pline de păcat.
   Vom privi spre câteva tipuri de oameni care îşi exprimă nemulţumirea prin felul lor de a trăi.
1. Văicăreţul (Psalm 73.13-14)
   Omul care are o atitudine de autocompătimire: Nu este corect! Eu nu merit asta!
2. Martirul (Numeri 11.11-15)
   Omul care, sub presiunea problemelor şi a frământărilor, doreşte ca toţi ceilalţi să cunoască dificultăţile cu care se confruntă. El doreşte ca eforturile lui să fie apreciate la cel mai înalt nivel.
3. Cinicul (Eclesiast 1.2-9)
   Omul care nu vede nimic bun în viaţă, care nu este impresionat de nimic.
4. Perfecţionistul (Proverbe 21.19, 27.15)
   Omul care nu este niciodată mulţumit cu ceea ce face altul, cel care arată cu degetul spre alţii cu scopul de a critica.
   Cum să învingem nemulţumirea din viaţa noastră?
A. Admite că ai o problemă. (Proverbe 28.13)
   Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să vedem situaţia în care ne aflăm, să recunoaştem greşelile pe care le avem şi să ne lăsăm de ele.
B. Acceptă responsabilitatea vieţii. (Proverbe 19.13)
   Când avem probleme în viaţă, nu avem dreptul de a-I cere socoteală lui Dumnezeu. Secerăm ceea ce am semănat.
C. Dezvoltă o atitudine de mulţumire. (1 Tesaloniceni 5.18, Filipeni 4.11)
   Trebuie să privim la viaţa pe care o trăim, să privim circumstanţele prin care trecem şi să-I mulţumim lui Dumnezeu.
D. Priveşte la Mâna lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4.17-18)
   Când se pare că toate lucrurile sunt împotriva noastră, Dumnezeu declară că El le foloseşte pentru binele nostru. El este este stăpân peste istorie şi peste circumstanţe. El are soluţii, El foloseşte oameni, El coordonează vremurile, dar El are are timpul Lui. Nu foloseşte nimic raportat la timpul pe care-l credem noi de cuviinţă.
E. Practică o vorbire pozitivă.
   Cuvinte de laudă, cuvinte de mulţumire şi cântări de închinare, acestea trebuie să fie prezente în vieţile noastre; toate la adresa lui Dumnezeu.
   Privind la El şi acceptând intervenţia Lui în viaţa noastră vom fi mulţumitori.

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 25 octombrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu