..

Cum să ne-nchinăm lui Dumnezeu într-un mod plăcut

Referinţe: Deuteronom 12.1-12

1  Iată legile şi poruncile pe care să le păziţi şi să le împliniţi, cât veţi trăi, în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.
2  Să nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi înalţi, fie pe dealuri şi sub orice copac verde.
3  Să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea.
4  Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul, Dumnezeul vostru!
5  Ci să-L căutaţi la locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui.
6  Acolo să vă aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bună voie şi întâii-născuţi din cirezile şi turmele voastre.
7  Acolo să mâncaţi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru şi să vă bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul, Dumnezeul vostru.
8  Să nu faceţi, deci, cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place,
9  fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă şi în moştenirea pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru.
10  Dar veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară şi veţi locui fără frică.
11  Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre.
12  Acolo să vă bucuraţi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voştri şi fiicele voastre, robii şi roabele voastre, şi Levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu voi.

   Moise a fost un bun instructor. În textul de faţă el readuce în memoria evreilor istoria şi legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel. Dacă până acum Moise le-a prezentat partea teoretică, de-acum el pune accent pe aplicarea în practică a principiilor lui Dumnezeu.
   Ca şi popor ales de Dumnezeu, Israel trebuia să practice închinarea înaintea Domnului. Dar care era modalitatea corectă de închinare? Ca şi locuitori ai Ţării Promise, evreii trebuiau să cunoască modul de închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu.
1. Pregătirea pentru închinare – vers. 1-3
   Mai întâi, ei trebuiau să distrugă orice urmă de idolatrie a vechilor popoare din ţară. Religiile popoarelor canaanite erau corupte şi murdare, iar scopul acestora nu era acela de a se închina lui Dumnezeu, ci de a stimula prosperitatea şi fertilitatea. Practicile religioase se bazau astfel pe magie şi dezmăţ.
   Dumnezeu era categoric: tot ceea ce ţinea de ritualurile de închinare înaintea zeităţilor trebuia distrus!
   Dumnezeu nu doreşte un anumit procentaj din viaţa noastră. El ne doreşte în totalitate, El doreşte închinarea în duh şi în adevăr (Matei, capitolul 4), concentrarea asupra închinării trebuie să fie absolută.
   Dumnezeu este exclusivist. Problema poporului evreu a fost aceea că idolatria nu a fost eliminată din ţară, iar din aceasta au derivat ulterior mânia şi pedeapsa lui Dumnezeu: "Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească. Ci s-au amestecat cu neamurile şi au învăţat faptele lor, au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei" (Psalm 106.34-36).
   Închinarea înaintea lui Dumnezeu necesită pregătire, iar această pregătire este o lucrare care necesită timp, nu poate fi făcută în mod superficial.
2. Un loc de închinare – vers. 5
   Canaaniţii aveau numeroase locuri de închinare: pe înălţimi, dealuri sau munţi, sub copaci verzi cu un bogat coronament. Dumnezeu menţionează însă necesitatea unui singur loc de închinare.
   Cea mai importantă formă de a sta în prezenţa lui Dumnezeu este închinarea. Ce trist este însă, atunci când în loc de închinare este prezent divertismentul!
3. Modalitatea de închinare – vers. 6
   Închinarea înaintea lui Dumnezeu are ca necesitate latura practică, vizibilă. Jertfele, zeciuielile, dărnicia erau aspecte practice cerute în cadrul închinării. "Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească" (Romani 12.1).
   Cel ce se închină, dăruieşte: timpul, resursele, propriul suflet.
Închinarea trebuie făcută:
– cu bucurie – vers. 7
– în unitate – vers. 8-9
4. Închinare după rânduială divină – vers. 10-11
   La locul de închinare şi la timpul de închinare se vine după regulile lui Dumnezeu. La închinare nu se vine după regulile impuse de noi înşine, ci trebuie respectată voinţa Celui înaintea Căruia ne închinăm.
   Cel mai mare beneficiu pe care îl oferă închinarea este întâlnirea cu Dumnezeu.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 30 ianuarie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu