..

Cum să reaprindem pasiunea pentru Dumnezeu

Referinţe: 2 Timotei, capitolul 1

1 Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Cristos Isus,
2 către Timotei, copilul meu prea iubit: Har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, Domnul nostru!
3 Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.
4 Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.
5 Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine.
6 De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele.
7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.
8 Să nu-ţi fie ruşine, deci, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte de veşnicii,
10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea mântuitorului nostru Cristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.
11 Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor.
12 Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.
13 Dreptarul învăţăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Cristos Isus.
14 Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.
15 Ştii că cei ce sunt în Asia toţi m-au părăsit; între alţii şi Figel şi Ermogen.
16 Domnul să-şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a mângâiat şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.
17 Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă şi m-a găsit.
18 Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul „în ziua aceea”. Tu ştii foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes.

   ”Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.” Apocalipsa 2.5a
Contextul istoric în care ne încadrăm la data scrierii celei de-a doua epistole a lui Pavel către Timotei este următorul:
– aceasta este ultima carte scrisă de căte Pavel. Se poate spune că este testamentul său
– în timpul scrierii acestei cărți, Pavel era încarcerat într-o închisoare în Roma. Moartea sa, așa după cum reiese din sursele acelei vremi, avea să fie prin decapitare
– dacă în prima parte a existenței sale Biserica s-a putut bucura de pace, după aproximativ douăzeci și cinci de ani de la convertirea primilor creștini încep primele valuri de persecuție
– Pavel era, practic, abandonat în Roma
– Timotei reprezenta generația ce venea din urmă, generația celor cărora le era predată ștafeta Evangheliei. Bătrânul și experimentatul evanghelist îi înmâna tânărului și neexperimentatului Timotei torța Veștii Bune a lui Dumnezeu
Mesajul Evangheliei este vrednic de suferința noastră. Cinci afirmații reies din acest capitol și putem spune că-l sumarizează.
1. Adu-ți aminte de moștenirea ta! (vers. 3-5)
Efortul a două generații poate fi observat în persoana lui Timotei. Aceste generații s-au investit pe ele însele pentru ca Timotei să poată fi destoinic pentru o bună lucrare.
2. Înflăcărează darul care este în tine! (vers.6-7)
Fiecare dintre noi avem din partea lui Dumnezeu cel puțin un dar. Acesta nu trebuie ascuns sub mantia uitării și a indiferenței.
Dacă poți să ajuți, dacă poți cânta sau să te rogi, dacă poți încuraja sau găti, fă oricare dintre aceste lucruri pentru semenii tăi și pentru slava lui Dumnezeu.
3. Nu te lăsa intimidat! (vers. 8-12)
Timotei nu trebuia să se rușineze din cauza lui Dumnezeu, a lucrării Sale și a lucrătorilor Săi. ”Îmi veți fi martori” spunea Domnul Isus. Martorul nu este tăcut, ci el vorbește, depune o mărturie.
Evanghelia este înrădăcinată în istorie. Cel ce a venit și S-a așezat în istorie, Cel fără început și fără sfârșit, a murit și a înviat pentru oameni: acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem, acesta este mesajul Lui.
4. Rededică-te mesajului Evangheliei (vers. 13-14)
Trebuie să avem impact asupra celor de lângă noi, asupra generației ce urmează după noi. Trăirea noastră trebuie să fie bazată și puternic ancorată pe Sfânta Scriptură. Dumnezeu dorește de la noi TOTUL SAU NIMIC! Evreii aveau o religie monoteistă, dar ascultarea de Dumnezeu era o poruncă directă din partea Sa.
5. Răspunde chemării lui Dumnezeu (vers. 15-18)
Pavel îl sfătuia pe Pavel să se rededice în slujba Domnului. Putem afirma, chiar dacă au trecut secole de-atunci, că acesta este sfatul lui Pavel și pentru noi astăzi.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 21 octombrie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu