..

Cum să te bucuri de succes fără compromis

danielReferințe: Daniel 1.8-21, 6.1-10

INTRODUCERE
1. Biblia este plină cu înregistrări de vieți omenești care sunt demne de respectul (emulația) nostru.
2. O astfel de persoană este Daniel, care a devenit proeminent și puternic în timpul vieții sale:
• Proeminența sa a început printre copiii lui Israel – Daniel 1:3-6
• El și-a câștigat proeminența și printre învățații din Babilon – Daniel 1:17-20
• El a primit putere peste tot Babilonului – Daniel 2:48-49; 5:29
• El a primit putere similară peste imperiul Medo-Persan – Daniel 6:1-3,28
3. Cum a fost posibil pentru Daniel să poată ajunge în aceste poziții de putere și influență, fără să-și compromită poziția sa de om evlavios?
4. O privire atentă în cartea lui Daniel ne dezvăluie secretul lui și ne arată cum putem avea și noi succes fără să ne vindem sufletele noastre.

I. DANIEL A FOST UN OM HOTĂRÂT

A. „DANIEL S-A HOTĂRÂT ÎN INIMA LUI…”–(Daniel 1:8)
1. Un tânăr într-o țară străină, Daniel a fost imediat confruntat cu provocarea să încalce Legea lui Dumnezeu prin consumul de alimente ale împăratului.
2. În ciuda tinereții sale și a presiunilor evidente pentru conformare, Daniel a „hotărât în inima lui” să respecte legea lui Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească.
B. FIECARE COPIL AL LUI DUMNEZEU TREBUIE SĂ FIE O PERSOANĂ HOTĂRÂTĂ…
1. Care trebuie să fie „scopul” unui creștin?
• Isus îl face clar în Matei 6:33
• b. Să cauți voia lui Dumnezeu și să o împlinești în viața ta indiferent de circumstanțele prin care treci.
2. Așa cum a promis Domnul Isus, acest lucru va garanta favoarea lui Dumnezeu față de noi și, la rândul său El va face posibil să câștigăm și favoare in ochii celor din jurul nostru.

II. DANIEL A FOST UN OM PRINCIPIAL

A. EL A REFUZAT SĂ-ȘI COMPROMITĂ CONVINGERILE SALE…
1. Ca tânăr, prin refuzul de a mânca carnea regelui sau să bea vinul său – Dan 1:8
2. Ca bătrân, prin refuzul de a primi darurile lui Belșațar – Dan 5:13-17
3. Sub amenințarea persecuției, prin refuzul de a se supune decretul lui Dariu – Dan 6:10
B. OAMENII ADMIRĂ PERSOANE CU PRINCIPII…
1. De multe ori în exterior te pot ridiculiza, dar în interior lor doresc să aibă tăria ta de caracter.
2. Și când au nevoie de cineva care poate fi de încredere, și depind de cineva pentru realizareaunei sarcini importante, la cine crezi că se va întoarce?
3. Dumnezeu admiră, de asemenea, persoanele care vor sta lângă principiile lor și lângă cuvintele lor – Ps 15:1-5

III. DANIEL A FOST UN OM CURAT

A. OPONENȚII NU PUTEAU GĂSI NIMIC DE ACUZAT…
1. El a fost fără cusur atunci când a trebuit să dea socoteală de gestionarea afacerilor sale – Dan 6:1-4
2. Acest lucru ar ajuta la explicarea aducerii lui în poziții de mare responsabilitate și putere.
3. Desigur, puritatea sa în afaceri a fost legată de…
• Scopul său general a fost să-l mulțumească mai întâi pe Dumnezeu.
• Și de faptul că, un om cu principii ar putea fi de încredere.
B. CREȘTINUL TREBUIE SĂ-ȘI PĂSTREZE PURITATEA ȘI ÎN CONDUITĂ…
1. Nu contează că ești tânăr sau bătrân -1Tim. 4:12; Tit 2:6-8
2. Nu contează că ești rob sau liber – Tit 2:9-10
3. Oamenii care-și mențin puritatea în relațiile lor cu alte persoane sunt deseori promovați în poziții de mare responsabilitate și privilegii, deoarece aceștia pot fi de încredere și folosiți cu înțelepciune.

IV. DANIEL A FOST UN OM AL RUGĂCIUNII

A. O PRIVIRE SPRE VIAȚA LUI DE RUGĂCIUNE… – Dan 6:10
1. El a îngenuncheat în rugăciune, o demonstrație a smereniei lui.
2. El s-a rugat de trei ori pe zi, o demonstrație de dependență continuă de Dumnezeu.
3. El a mulțumit în mijlocul persecuției, o demonstrație de recunoștință și faptul că el nu a pierdut din vedere binecuvântările lui Dumnezeu.
4. Rugăciunile lui au fost o „cum făcea și mai înainte” demonstrând persistența și credincioșia lui în slujba lui Dumnezeu.
B. CREȘTINII AR FACE BINE SĂ URMEZE EXEMPLUL LUI DANIEL…
1. „Să învățăm lecția că cei mai buni slujitori ai lui Dumnezeu au trebuit să mențină obiceiuri regulate și fixe de rugăciune, pentru a continua ferm în devotamentul lor față de Domnul.”
2. Ca și creștini, și noi trebuie să ne rugăm tot așa de des – 1Tes. 5:17-18; Col. 4:2
3. Dacă eforturile noastre de a trăi viața cu scop, principială, și curată nu este ceea ce ar trebui să fie, motivul nu ar putea fi o „viață de rugăciune” nedisciplinată?

CONCLUZIE
1. Există o presupunere falsă că pentru a „obține promovarea” în această lume trebuie să te conformezi cu practicile ei păcătoase.
2. Dar chiar și astăzi există mulți creștini care demonstrează că, atunci când „îndrăznești să fii un Daniel” se poate reuși în afacerile oamenilor fără a-ți vinde sufletul lumii.
3. Ce se poate spune despre tine? Dorești să „Îndrăznești să fii un Daniel” devenind o persoană cu: scop, principială, curată și rugativă?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 18 octombrie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu