..

Cum să trăim în vremuri de criză?

crizaReferințe: 1 Împăraţi 17.1-7

Scopul lui Dumnezeu este acela de a clădi caractere, nu catedrale, acela de a forma creştini, nu forme fără viaţă. Dumnezeu formează oameni care să-I ducă mesajul înaintea altor oameni. O astfel de persoană pe care Dumnezeu o alege să-L reprezinte este Ilie. După o intensă perioadă de părtăşie cu Dumnezeu, Ilie este pus la test: se înfăţişează înaintea lui Ahab, un împărat puternic, un împărat nelegiuit, care nu ţine seama de cerinţele lui Dumnezeu. Se poate spune că acesta este punctul de plecare într-o călătorie plină de învățăminte. Vom urmări patru principii pentru a putea trece prin perioadele de criză:

1. Principiul călăuzirii pas cu pas – vers. 1

Ilie știe că se expune unui pericol deosebit prezentându-se înaintea împăratului Ahab şi a soţiei sale, Izabela, cu toate acestea a ales să se conformeze voii lui Dumnezeu. „… Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie… „. Aceasta este modalitatea prin care Dumnezeu îl direcţionează pe prooroc. Mai cunoaștem un caz, înfăţişat de data aceasta în Noul Testament, exemplul lui Saul. Omul ce avea să ajungă un teolog renumit a trebuit să cunoască pas cu pas lucrurile pe care Dumnezeu le avea în plan. Nu te forța să cunoști ce trebuie să faci mâine, când ziua de azi îți stă la dispoziție! Pas cu pas în voia lui Dumnezeu! Creatorul nostru nu ne spune dinainte ce se va întâmpla în viaţa noastră, El are ritmul Său pe care-L putem suporta: pas cu pas. Dar, pentru a putea înțelege al doilea pas, trebuie mai întâi să ni-l însuşim pe primul. Cuvântul Lui, Sfânta Scriptură, este sursa cunoașterii din care noi trebuie să ne hrănim zilnic pentru a înțelege voia Celui Sfânt.

2. Principiul instruirii în singurătate pentru eficiența în public – vers. 2-4

Una dintre metodele folosite de Dumnezeu este izolarea. La pârâul Cherit Dumnezeu avea să-l pregătească pe Ilie pentru perioada ce avea să urmeze. Iosif avea să devină cel mai important om din Egipt, după Faraon, după o perioadă de încercări şi probleme. Moise a avut parte de nu mai puțin de 80 de ani de pregătire până când avea să fie în fruntea poporului israelit. David a trebuit să cutreiere pustii, a trebuit să locuiască în peşteri reci, mai înainte de a fi un împărat deosebit. Domnul Isus a trăit 30 de ani, perioadă despre care nu ni se spune prea multe, până când a ajuns să se înfăţişeze înaintea oamenilor în lucrarea Sa publică.

Când ai deschis ultima oară Biblia ca să o citește cu nesaţ, ca să te hrăneşti cu revelaţia lui Dumnezeu? Atunci vei înţelege ce înseamnă: „Este scris!”

3. Principiul acceptării resurselor lui Dumnezeu – vers. 5-6

Dumnezeu este un Dumnezeu al preciziei, al legilor exacte. Ilie a acceptat 100% resursele lui Dumnezeu. Resursele lui Dumnezeu sunt întotdeauna extraordinare. Poate treci chiar acum printr-o perioadă de criză şi te întrebi: „Ce să fac?” Apropie-te de Dumnezeu, El promite că se va îngriji de nevoile noastre, dacă noi stăm aproape de El. Nu-I întoarce spatele, nu te îndepărta de El, nu te izola de El, întrucât resursele noastre depline sunt numai în El. Îngrijeşte-te de lucrurile plăcute Lui, iar El se va îngriji de viaţa ta.

4. Principiul încrederii în Cuvântul lui Dumnezeu – vers. 7

Poate că pârâul vieții noastre a secat, sănătatea noastră poate s-a şubrezit, popularitatea noastră a scăzut, zilele de-acum nu mai sunt ca cele de odinioară. Ilie a rămas aproape de Dumnezeu, deși criza a lovit. În vremuri de criză, dacă ne lipseşte ceva este Sfânta Scriptură. Dumnezeu a părăsit locaşul slavei Sale pentru a ne oferi prietenia Lui. Există ceva mai minunat? Ne-a oferit familia Lui, ne-a oferit veşnicia cu El, ne-a oferit un loc în Împărăţia Lui glorioasă! Îţi trebuie mai mult de-atât? Ce vei face cu oferta unui asemenea Dumnezeu?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin)

Postează un comentariu