..

Cum se apropie Dumnezeu de copii şi cum se apropie copiii de Dumnezeu?

Referinţe: Luca 18.15-17

15  I-au adus şi nişte copilaşi, ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care-i aduceau.
16  Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.
17  Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea.”

   Persoana cea mai în măsură să ne înveţe cum să ne raportăm într-un mod corect la copii este Domnul Isus.
 1.  Dumnezeu se apropie de copii. Cum face acest lucru?
– prin intermediul părinţilor.
   În pasajul din Luca, se relatează despre părinţi care au dorit să-şi aducă proprii copii înaintea lui Isus, pentru ca Acesta să se atingă de ei şi astfel copiii să fie binecuvântaţi.
   Cel mai mare bine pe care-l poate face un părinte copilului său este acela de a-l ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu. Este responsabilitatea părinţilor de a-i aduce pe copii în prezenţa lui Dumnezeu.
– prin intermediul Domnului Isus.
   Cum procedează Domnul Isus atunci când întâlneşte copii? Îi alungă, strigă la ei sau îi acceptă? Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.” (vers.17). Aşadar, Isus nu numai că acceptă prezenţa copiilor ci, mai mult, declară ca inocenţa acestora trebuie să fie un exemplu pentru adulţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu este cu putinţă a se intra fără a poseda o caracteristică importantă a copilului: încrederea în părintele său.
   2. Copiii se apropie de Dumnezeu.
   Trăsăturile caracteristice ale copiilor, în relaţia cu părinţii, pot fi aplicate la relaţia cu Dumnezeu.
– dependenţa.
   Aşa cum un copil este dependent de părintele său pentru a învăţa să mănânce, să umble, să trăiască, tot aşa dependenţa de Dumnezeu este esenţială pentru viaţa spirituală a copilului.
– umilinţa.
   Chiar dacă uneori copii nu sunt de acord cu regulile impuse de catre părinţi, ei se supun în cele din urmă.
– încrederea.
   Copiii manifestă încredere în părinţii lor, au încredere în ceea ce le este spus de către părinţi.
   Dacă dorim să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie ca şi noi să învăţăm de la copiii noştri, întrucât Domnul Isus Cristos ne direcţionează privirile într-acolo într-un mod foarte serios.

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminică, 20 septembrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu