..

Cum va fi la (re)venirea Domnului Isus Cristos

Referinţe: Text principal – Faptele Apostolilor 1.10-11
              Text secundar – Faptele Apostolilor 1.6-9

10  Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,
11  şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

6  Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
7  El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
8  Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
9  După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer şi un nor L-a ascuns din ochii lor.

   Doctrina reîntoarcerii Domnului Isus Cristos nu se negociază. Această promisiune a fost făcută de Însuşi Domnul Isus şi o regăsim amintită în epistolele apostolice. Indiferent de ceea ce susţin comentatorii teologi ai zilelor noastre, acest eveniment va avea loc. Este doctrina bazată pe revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu.
   Cum va arăta această reîntoarcere?
1. Revenirea Domnului va fi una personală
   El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie (Luca 24.50-52).
   Acelaşi Isus se va reîntoarce în acelaşi mod cum S-a ridicat la Cer şi va surprinde pe mulţi oameni nepregătiţi.
   Acelaşi Isus istoric care a trăit printre oameni, apreciat pentru minunile făcute, batjocorit şi omorât de oamenii care nu L-au înţeles, acelaşi Isus care a înviat în slavă, va veni din nou.  
   Afirmaţiile Lui sunt adevărate: „(…) Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine(…)” (Ioan 14.3).
2. Revenirea Domnului va fi una glorioasă
   Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare (Luca 21.27). Este o mare diferenţă între prima venire şi a doua venire a lui Isus.
   Prima venire:
– umil, într-o iesle
– a îndurat foame, sete, batjocură
– a venit într-o lume a durerii
– în umilinţă şi smerenie
   A doua venire:
– pe un nor cu putere şi slavă
– va avea toată puterea în Cer şi pe Pământ
– aducând binecuvântare pentru cei ai Lui
– în glorie, slavă, măreţie, maiestate
   Fiecare generaţie de creştini a trăit cu speranţa că vor fi martorii revenirii Domnului Isus Cristos. Aceasta presupune o pregătire temeinică.
   Isus va reveni aducând răsplata Sa celor ce au trăit spre slava lui Dumnezeu şi pedeapsa pentru cei ce L-au nesocotit. La revenirea Sa, Isus nu va mai fi copilaşul neajutorat, ci Împăratul plin de slavă şi putere.
3. Revenirea Domnului va fi iminentă
   În învăţătura dată ucenicilor Domnul Isus îndemna: „Vegheaţi!” 
   Trăim într-o lume în care oamenii sunt obosiţi, plini de griji, necazuri şi dureri.
   Promisiunea lui Cristos este aceea că va reveni. Trebuie să fim pregătiţi şi să-L aşteptăm. Aşteptarea nu înseamnă că nu mai trebuie să facem nimic. Era şi nedumerirea celor ce vorbeau ucenicilor: „De ce staţi?” Trebuie să fim oameni ocupaţi cu viaţa de zi cu zi, ajutând pe alţii, mângâind, rugându-ne, muncind şi amintindu-ne totodată menirea noastră.
   Biblia spune că El va reveni în curând şi tot ea ne învaţă care trebuie să fie atitudinea noastră corectă referitoare la acest eveniment: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22.20) 

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 09 mai 2010)

Postează un comentariu