..

Cum va rezista viaţa la încercările care apar?

Referinţe: Matei 7.21-29

21  Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23  Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”
24  De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25  A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26  Însă orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
27  A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea i-a fost mare.”
28  După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui;
29  căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.

   Deşi tehnologia zilelor noastre ar trebui să se constituie într-un avantaj major pentru trăirea noastră, nemulţumirea din ziua de azi este în continuă creştere. Ceea ce ne ajută să facem totul mai repede şi mai uşor, nu ne ajută să fim mai liniştiţi şi mai mulţumiţi.
Domnui Isus Cristos doreşte să ne bazăm pe lucruri solide, trainice, revelate în Cuvântul Sfânt. Credinţa noastră trebuie aşezată pe o temelie rezistentă.

1. Realitatea trăirii in Cristos – vers. 21-23
   Isus doreşte ca omul să intre în relaţie cu El, întrucât o astfel de relaţie este una transformatoare. Ţinta credinţei noastre este Fiul lui Dumnezeu.
2. Stabilitatea trăirii în Cristos – vers. 24
Ducerea la îndeplinire a voii lui Dumnezeu oferă stabilitatea deplină a credinţei omului. Întrând în lumea lui Dumnezeu, orizonturile vieţii capătă un nou sens, o altă perspectivă.
Furtunile din viaţa noastră vor arăta stabilitatea temeliei vieţii pe care o trăim.
3. Eternitatea trăirii în Cristos – vers. 25
Viaţa noastră este o viaţă de pregătire: pregătire pentru a ne trăi veşnicia în prezenţa lui Dumnezeu sau depărtaţi de El.
Domnul Isus numeşte nebun pe omul care îşi leagă viaţa de lucrurile de pe Pământ.
Pregătirea pentru veşnicie trebuie să aibă ca finalitate trăirea în prezenţa Domnului. Înţelept este numit cel ce are ca fundament al vieţii lui, credinţa în Dumnezeu.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 7 august 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu