..

Cunoașterea Celui ce ne-a chemat

marius-cruceruReferințe: 2 Petru 1.1-8

Vrem mai multă pace, mai multă putere din partea lui Dumnezeu, mai multă viaţă? Epistola apostolului Petru ne prezintă o rază de speranță, aducând în faţa noastră înţelegerea faptului că nevoile noastre sunt împlinite de Dumnezeu şi în Dumnezeu.

1. Celebrarea descoperirii lui Dumnezeu
În Domnul Isus Cristos Însuși Dumnezeu S-a revelat. El ne-a vorbit şi ne-a vorbit în mod personal. „Unus christianus, nullus christianus!” Este necesară unitatea creştinilor, pentru că un creştin singuratic nu poate rămâne în picioare, el nu poate rezista şi nu se poate dezvolta de unul singur, ci doar într-o comunitate de oameni care Îl caută împreună pe Dumnezeu.
2. Harul şi pacea sunt înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Cristos – vers. 2
Dumnezeiesca putere este resursa pentru viaţa noastră. Dumnezeu este prezent pretutindeni şi oricând, El este prezent chiar dacă noi suntem sau nu conştienți de aceasta. Putem trăi în mod evlavios în faţa Lui, prin puterea Lui.
3. Am ajuns să fim părtaşi firii dumnezeieşti, prin intrarea în familia lui Dumnezeu – vers. 4a
Pentru grecii contemporani lui Petru şi, de asemenea pentru evrei, a ajunge să fi asemănător firii Domnului era o ofensă deosebită. Însă Creatorul nostru a dorit să ne ofere o asemenea cinste nouă, celor ce nu o merităm.
4. Pofta este cea care ne duce spre păcat – vers. 4b
Lumea în care trăim ne contaminează, iar dacă nu avem grijă în acest sens, lucrurile din ea vor ajunge să ne târască departe de faţa Celui Sfânt.
5. Fă efortul de a-ți trăi curat viaţa – vers. 5-7
Într-o serie de trei versete apostolul Petru prezintă o enumerare dinamică a unor caracteristici pe care creştinul trebuie să le manifeste în viaţa lui.
6. Rezultatele unei trăiri curate – vers. 8
Trăieşti nu pentru a deveni o celebritate. Scopul esenţial pentru om este ca acesta să-L cunoască pe Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos. În versetele următoare apostolul subliniază faptul că atenția acordată celor de mai sus, ne va asigura rămânerea în părtăşie continuă cu Dumnezeu.

Biblia nu ne promite soluţii instant. Programul dorit de Dumnezeu pentru noi este unul de durată, de aceea răbdarea este imperios necesară în trăirea cu grijă a tuturor aspectelor menționate. Evanghelia nu vorbeşte despre cum să fim mai sănătoşi, cum să ne simțim mai bine sau cum să arătăm mai bine. Evanghelia lui Cristos vorbeşte despre jertfirea Lui pentru restabilirea comuniunii omului cu Dumnezeu. Evanghelia lui Cristos vorbeşte despre cruce, despre răstignire, despre Calvar, despre lucrarea minunată făcută de Fiul lui Dumnezeu.

Versetul 19 vorbeşte despre infailibilitatea Cuvântului Sfânt. Dincolo de tehnologia modernă ce există la ora actuală, unica proorocie – Biblia, este cea care trebuie citită, ascultată şi împlinită. Studiul Scripturii, corelat cu o viaţă autentică de părtăşie cu Dumnezeu, este calea de te lăsa transformat prin influența Duhului Sfânt. Dacă creştinismul tău este doar o ideologie şi nu o trăire practică, atunci ai falimentat!

(Mesaj expus de prof. univ. dr. Marius David Cruceru, Decanul Facultății de Teologie din cadrul Universității Emanuel din Oradea, duminică, 22 iunie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu