..

Curaj când aşteptările sunt înşelate

Referinţe: 2 Corinteni 12.7-10

7  Şi, ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.
8  De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.
9  Şi El mi-a zis: "Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită." Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Cristos să rămână în mine.
10  De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Cristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.

   Sentimentul de neputinţă este unul dintre cele mai neplăcute pe care le poate experimenta omul. Din acest sentiment se naşte frustrarea, care se datorează diferenţelor dintre aşteptările pe care le are omul şi realitatea ce ne înconjoară.
   Este frustrant pentru om când solicită ajutor din partea lui Dumnezeu şi se pare că Dumnezeu nu intervine.
   Pavel scrie a doua epistolă către Corinteni in jurul anilor 54-56 D.C. El doreşte să clarifice câteva aspecte legate de viaţa sa.
1. Dificultăţile lui Pavel.
   Frustrarea lui Pavel era legată de oameni, cei care îi puneau slujba de apostolie la îndoială.
– era criticat ca fiind un om timid: Eu, Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Cristos, – eu, cel "smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru şi plin de îndrăzneală împotriva voastră, când sunt departe" (cap.10, vers.1).
– acuzat ca fiind inferior celorlaţi apostoli: La înfăţişare vă uitaţi? Dacă cineva crede că "este al lui Cristos" să aibă în vedere că, după cum el este al lui Cristos, tot aşa suntem şi noi (cap. 10, vers.7), dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceştia nespus de aleşi! (cap.11, vers.5).
– neelevat: "De fapt", zic ei, "epistolele lui sunt cu greutate şi pline de putere; dar, când este de faţă el însuşi, este moale, şi cuvântul lui n-are nici o greutate." (cap.10, vers.10).
– un slab orator: Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă şi în cunoştinţă şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele (cap. 11, vers.6).
   Toate aceste acuze l-au rănit pe Pavel. Cum putea răspunde la acestea? Putea să se laude cu vindecări miraculoase, cu învierea lui Eutih, eliberarea divină din temniţă, cu vorbirea în limbi. Alege însă să se laude cu răpirea sufletească de care a avut parte.
2. Descoperirea lui Dumnezeu.
   Se realizează şi prin misterul suferinţei. Împreună cu binecuvântarea, primim şi poveri. Scopul ţepuşului a fost smerirea lui Pavel, pentru ferirea de păcat.
   Pavel a solicitat îndepărtarea ţepuşului, răspunsul lui Dumnezeu nefiind însă aceasta , ci harul.
– harul este puterea lui Dumnezeu manifestată în slăbiciune (Romani 8.35).
– harul este prezenţa lui Dumnezeu în viaţa omului neînsemnat (Luca 1.28).
– harul este plinătatea lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi.
– harul este puterea lui Dumnezeu pentru cei slabi (Ioan 1.14).
– harul este perimetrul binecuvântării lui Dumnezeu (Romani 6.14).
   Harul este dat omului într-un mod gratuit, însă pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu a trebuit să plătească un preţul suprem.
3. Doxologia (lauda) lui Pavel.
   Slăbiciunea omului, atunci când se întâlneşte cu harul lui Dumnezeu, provoacă laudă la adresa Celui Veşnic.
   Mântuirea începe prin har, viaţa creştină continuă prin har.
   Pavel se laudă cu slăbiciunile lui pentru că numai astfel puterea lui Dumnezeu se poate manifesta pe deplin.  

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminicã, 24 ianuarie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu