..

Curaj când credinţa slăbeşte

Referinţe: Romani 8.35-39

35  Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36  După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37  Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38  Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39  nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.

   De unde să ne alimentăm nădejdea credinţei noastre în Dumnezeu? Din izvorul dragostei lui Dumnezeu !
1. Pasiunea dragostei lui Dumnezeu.
   Accentul este pus pe dragostea lui Dumnezeu faţă de noi, nu pe ceea ce facem noi pentru Dumnezeu.
   Cât de egoişti suntem, cât de nestatornici, cât de puţin iubim pe semenii noştri cărora ne este atât de uşor şi la îndemnă să le facem rău! Este facil să iubeşti pe cel ce îţi face bine; cum este însă de greu să iubim persoana care ne face rău, care ne urăşte, care face tot ce îi stă în putere pentru a ne provoca durere? Ce primeşte Dumnezeu în schimbul iubirii Sale pentru noi? Este oare profitabil pentru Dumnezeu să-Şi exercite iubirea faţă de noi? Dumnezeu nu doreşte să renunţe la copiii Săi şi are în vedere ce este mai bun pentru ei, scopul fiind glorificarea Numelui Său.
2. Ne întărim credinţa din puterea dragostei lui Dumnezeu.
   Dragostea lui Dumnezeu este puternică: nimic nu i se poate opune.
   Presiunea problemelor din această viaţă nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu: necazuri, dureri, prigoniri, foamete, lipsuri, toate acestea sunt factori care pot perturba stabilitatea vieţii umane. Dumnezeu însă, nu poate fi limitat de aceste neajunsuri, atoputernicia Lui este scoasă mai bine în evidenţă prin aceşti factori.
3. Ne întărim credinţa prin puterea dragostei lui Dumnezeu.
   Puterea lui Dumnezeu este absolută.
   Moartea nu mai are putere asupra noastră, în plan spiritual. Domnul Isus Cristos a zdrobit moartea prin învierea Lui. Îngeri sau alte puteri angelice ori demonice nu pot sta împotriva puterii lui Dumnezeu.
   Protecţia noastră este în Isus Cristos, care are dragostea lui Dumnezeu în El: „Nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.” (vers.39).
   Să nu fii în Isus Cristos înseamnă să fii în afara harului lui Dumnezeu, înseamnă să fii sub puterea mâniei lui Dumnezeu.
   Isus este Calea către dragostea lui Dumnezeu.

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminică, 17 ianuarie 2010)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu