..

Curaj când presiunea apasă


Referinţe: Daniel 3.1-6

1  Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip din aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.
2  Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului, pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
3  Atunci dregătorii, îngrijitorii şi cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii, şi toate căpeteniile ţinuturilor, s-au strâns la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. S-au aşezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar.
4  Iar un crainic a strigat cu glas tare: „Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile!
5  În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului din aur pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar.
6  Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.”

   Ce este presiunea? O forţă care acţionează pe suprafaţa unui corp. Aplicat la noi, înseamnă să acţionezi contrar convingerilor noastre.
   De unde luăm etalonul nostru de viaţă? Ce anume determină formarea convingerilor noastre? Suntem supuşi presiunii în fiecare zi. Presiunea o resimţim din mai multe direcţii:
– presiunea timpului. Criza de timp este simţită într-un mod acut.
– presiunea banilor. Oricâţi ar fi, parcă tot nu sunt suficienţi.
– presiunea familiei. Responsabilităţile par să ne afecteze.
– presiune din partea lui Dumnezeu. Cerinţele pe care le are Dumnezeu cu privire la noi exercită o presiune constantă.
   Lumea în care trăim ne îndeamnă să tolerăm şi să acceptăm tot felul de compromisuri, Dumnezeu în schimb, este necruţător şi nu face concesii. Standardele Lui sunt diametral opuse celor acceptate în ziua de azi. Sloganul lumii este „bucură-te de viaţă”. Satan nu ne cere să renunţăm la religiozitatea noastră, ci doar să adăugăm câte ceva. Acel ceva care însă, ne va da peste cap viaţa.
   Să privim la exemplul pe care ni-l transmit cei trei tineri evrei, care nu au fost gata să facă compromisuri legate de convingerile lor de viaţă.
1. Slujitorii lui Dumnezeu nu pot rămâne ascunşi – Cu prilejul acesta şi în aceeaşi vreme, câţiva haldei s-au apropiat şi au pârât pe Iudei (vers.8).
   Aceşti tineri nu ieşeau în evidenţă. Au acceptat învăţătura Babilonului, chiar şi numele lor au fost schimbate. S-au adaptat societăţii în care trăiau. Au acceptat lucrurile până la un punct. Când societatea a adus atingere relaţiei lor cu Dumnezeu, s-au opus.
2. Slujitorii lui Dumnezeu nu sunt bineveniţi – (…) sunt nişte Iudei(…) nu se închină chipului din aur pe care l-ai înălţat tu! (vers.12)
   Demnitarii care au fost chemaţi nu au dorit să-şi piardă poziţia socială, nu au dorit să fie persecutaţi. De aceea, când cei trei tineri au refuzat a se închina în faţa idolului, poziţia lor a fost remarcată şi dezaprobată.
3. Slujitorii lui Dumnezeu vor fi testaţi – (…) dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi care este dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna mea?” (vers.15)
   Testul îl reprezintă ameninţarea vieţii lor. Integritatea le este pusă în pericol. Oamenii nu vor atât de mult să ne vadă pe noi în acţiune, ci pe Dumnezeu, Acela căruia ne încredinţăm viaţa.
4. Slujitorii lui Dumnezeu vor fi protejaţi – Eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei! (vers.25).
   Dumnezeu a ales să-i treacă cu bine pe aceşti oameni prin încercare. Astfel, a fost dată o pildă împăratului Nebucadneţar… şi nu numai.
5. Slujitorii lui Dumnezeu vor fi proslăviţi – După aceea împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste, în ţinutul Babilonului. (vers.30)
   Dumnezeu nu i-a scăpat de încercare, ci i-a scăpat în mijlocul încercării. Împăratul Nebucadneţar a recunoscut supremaţia lui Dumnezeu şi credincioşia tinerilor.
   Fie să urmăm exemplul acestor tineri, care nu s-au conformat societăţii în care trăiau, ci au ales să dea slavă lui Dumnezeu prin ascultare deplină.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminicã, 21 martie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu