..

Curajul de a face alegeri înţelepte


Referinţe: 2 Împăraţi 18.1-8

1  În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.
2  Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Abi, fata lui Zaharia.
3  El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David.
4  A îndepărtat înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a tăiat Astarteele şi a sfărâmat în bucăţi şarpele din aramă, pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuştan.
5  El şi-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el.
6  El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El şi a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
7  Şi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei şi nu i-a mai fost supus.
8  A bătut pe Filisteni până la Gaza şi le-a pustiit ţinutul, de la toate turnurile de pază până la cetăţile întărite.

   Întâlnim la tot pasul oameni care sunt buni teoreticieni, dar oamenii care să pună în practică teoria sunt tot mai greu de găsit. Nu tot astfel stau lucrurile în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu: ceea ce El a spus, a fost dus la îndeplinire. Când Dumnezeu vorbeşte, întregul Univers trece la acţiune.
   Omul înţelept duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Un astfel de om a fost Ezechia. Într-o vreme de idolatrie şi de îndepărtare de Dumnezeu, acest tânăr de douăzeci şi cinci de ani începe să caute împlinirea planului divin.
   Suntem gata să facem alegeri înţelepte?
1. Ezechia alege o motivaţie corectă pentru viaţa lui (vers. 3)
   Rezultatele din viaţa noastră reflectă alegerile şi motivaţiile noastre.
   Deşi atmosfera în care se afla viaţa morală şi religioasă din vremea lui Ezechia era una pervertită, el alege moralitatea născută din ascultarea de Dumnezeu.
   Viaţa din ziua de azi ne afectează pe fiecare dintre noi: greutăţi financiare, împotriviri, suferinţă şi boală, necinste, gelozie, răzbunare şi îndoială. Într-o astfel de lume ce alegeri facem? Alegem calea cea bună a lui Dumnezeu?
2. Ezechia alege ordinea corectă pentru viaţa lui (vers. 4a)
   Templul lui Dumnezeu era în paragină. Închinarea înaintea Domnului, cântările de laudă, rugăciunile adresate Celui Atotputernic erau date uitării. Idolatria era în acele zile la loc de cinste.
   Ezechia restaurează închinarea înaintea lui Dumnezeu şi alege să distrugă lucrurile care nu aduceau cinste şi slavă Creatorului. Nu a fost uşor pentru Ezechia să fie sfânt în mijlocul dezmăţului spiritual. Nu este uşor pentru noi să fim lumini strălucitoare în mijlocul întunericului în care ne aflăm.
   Care este ordinea lucrurilor din viaţa noastră? "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra" (Matei 6:33).
3. Ezechia alege să se încreadă în persoana corectă pentru viaţa lui (vers. 4b)
   Singurul ajutor, singura mângâiere provine din partea lui Dumnezeu, prin Cuvântul Sfânt.
   Ezechia putea alege să se încreadă în împăraţii Egiptului sau Asiriei, a ales însă să-şi pună nădejdea în Dumnezeu.
   David, împăratul lui Israel, declara: "Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic" (Psalm 23.1).
   Oricine îşi pune încrederea în Dumnezeu, chiar dacă trece prin necazuri, ajunge la un bun sfârşit.
4. Ezechia alege drumul corect pentru viaţa lui (vers. 6)
   Alipirea de Domnul înseamnă să mergi pe urmele paşilor Lui, să-L asculţi, să-L slujeşti.
   "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze" (Marcu 8:34). Dumnezeu nu forţează, El ne pune înainte o alegere. Depinde de noi ce direcţie urmăm.
5. Ezechia alege succesul adevărat pentru viaţa lui (vers. 7a)
   Alegerea lui Ezechia de-a asculta de Dumnezeu are ca rezultat biruinţa.
   Iosua şi Caleb au ales ascultarea de Dumnezeu în faţa celor ce se împotriveau planului de a intra în ţara Canaanului. Alegerea greşită a celor zece bărbaţi, împreună cu restul poporului, a atras blestemul lui Dumnezeu (Numeri 14.44-45).
   Adevăratul succes este ca Dumnezeu să fie cu tine.
6. Ezechia alege o independenţă bună pentru viaţa lui (vers. 7b)
   A ales să depindă de Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a ajutat să depindă numai de El, nu de oameni.
   Singura alegere corectă este aceea de a sluji lui Dumnezeu şi de a ne alipi de El.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 9 ianuarie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu