..

Daruri primite de la Dumnezeu

darReferințe: 1 Cronici 29.10-18

Poporul evreu a avut trei sărbători importante: Paștele – sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor și sărbătoarea săptămânilor. Aceste sărbători erau prilejuri de a veni înaintea lui Dumnezeu cu cojnsiderație si reverență. Trebuie să înțelegem nevoia noastră de a veni cu mulţumire înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, David, a venit înaintea Domnului şi înaintea poporului Israel aducând recunoştinţa şi mulţumirile pe care le avea în inimă, cu ocazia dedicării darurilor pentru Templu. Rugăciunea pe care împăratul David o face se constituie într-un motiv de reflecţie pentru noi şi înţelegem că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, aşa cum reiese din versetul 11. Chiar și natura îi mulţumeşte celui ce a creat-o, iar noi să nu facem la fel?

Dumnezeu ne face tot felul de daruri pe parcursul vieţii, iar azi le-am putea împărţi în două tipuri: daruri materiale şi daruri spirituale.

1. Darurile materiale

I. Darul vieții. Faptul că azi suntem în viață nu este o întâmplare, ci este decizia Domnului.

II. Darul sănătății şi al vindecării. Deși trecem prin felurite încercări, El este Cel care ne este sprijin.
Psalmul 23 declară sprijinul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră.

III. Darul binecuvântării cu familie şi în familie (Prov. 19.14). Trebuie să înțelegem că suntem un dar pentru cei din familia noastră, o binecuvântare pe care Dumnezeu a îngăduit-o.

IV. Darul unei vieţi tihnite. Poate că privim spre alţii şi ne dorim tot mai mult, dar trebuie să fim mulţumiţi şi mulţumitori pentru ceea ce avem.

V. Darul binecuvântării țării noastre. Avem ce pune pe masă, nu datorită înţelepciunii noastre sau a tehnologiei, ci din cauza a ceea ce face Dumnezeu.

VI. Darul bunătăţii lui Dumnezeu.

2. Daruri spirituale

I. Darul Duhului Sfânt. Dacă mergem într-un loc pe care nu-l cunoaștem ne folosim de GPS, Duhul Sfânt însă este Cel care ne conduce spre Tatăl Ceresc. ”Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!“ Luca 11.13

II. Darul numit Isus Cristos. ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică.” Ioan 3.16. ”Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” Ioan 14.6.

III. Darul mântuirii şi al vieţii veşnice. ”Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Efeseni 2.8.

Ce fel de mulţumire trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu, cum trebuie să ne exprimăm recunoştinţa?
– Cu ajutorul curăţiei de inimă.
– De bunăvoie, dar într-un mod care să ne coste ceva. Să facem din mulţumire o jertfă de bunăvoie.
– Cu bucurie (vers. 18).

”Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci şi credincioşia Lui, din neam în neam” – Psalmul 100.

(Mesaj expus de fr. Eugen Stuparu, duminică, 19 octombrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu