..

De ce a murit Isus?

golgotaReferințe: Isaia 53.3-12

Din lectura Evangheliilor descoperim că Domnul Isus a fost un om bun: a vindecat pe cei bolnavi, a dat sprijin celor săraci şi oropsiţi, a înviat pe cei morţi, chiar şi duşmanii Lui au beneficiat de bunătatea Sa. Atunci cum, un astfel de om, să fie condamnat la moarte? Care a fost vina Lui? O întrebare ce nu este nicidecum una retorică.

„De ce a suferit Isus așa de mult?” este considerată de renumitul comentator biblic şi pastor John Piper a fi cea mai importantă întrebare a secolului XXI. Da, sunt multe alte întrebări ce au importanţa lor, dar toate îşi găsesc răspunsul corect doar dacă înțelegi răspunsul corect la întrebarea de mai sus. Capitolul 53, din cartea Isaia a Vechiului Testament, este echivalentul piscului Everest pentru Scriptură. În textul acesta este cuprins şi răspunsul la întrebarea ce ne interesează: „De ce a murit Isus?”

Toată scena în care este încadrat Domnul Isus este pentru noi, toată suferinţa Lui a fost pentru noi. Din punct de vedere uman, e adevărat, am putea spune că Isus nu ar fi trebuit să moară, întrucât El nu a fost vinovat. Biblia nici nu neagă vinovăţia celor care s-au coalizat împotriva Unsului lui Dumnezeu, dar însemnătatea lucrării Fiului lui Dumnezeu este alta.

1. Isus a luat SUFERINȚA noastră – vers. 4

Din perspectiva omenească înțelegem că ceea ce I s-a întâmplat este rezultatul unei pedepse, Isaia însă ne mută perspectiva în altă direcţie. Povara grea a tristeţii, provocată de păcat, a fost ridicată de către Salvatorul. Apostolul Petru ne îndeamnă şi el să aruncăm asupra lui Cristos TOATE păcatele noastre. În primul rând El a luat asupra Sa suferinţa noastră.

2. Isus a luat SENTINȚA noastră – vers. 5

El a fost străpuns pentru ca osânda ce ni se cuvenea nouă să vină asupra Lui. Privește la toţi întemeietorii religiilor din această lume: nicio zeitate nu are pe trupul lui răni pentru urmaşii săi. Tortura de care a avut parte Mesia este una remarcabilă: biciuirea care a jupuit pielea şi a rupt carnea de pe spatele lui, barba smulsă, batjocura celor care l-au dezbrăcat de hainele lui, îndesarea pe capul Lui a unei coroane făcută din spini cu ţepi lungi, care i-au perforat pielea capului, ţintuirea Lui pe o cruce, cu mâinile şi picioarele fixate cu ajutorul unor piroane lungi, trupul, jupuit de biciuirea de care a avut parte, a fost în cele din urmă străpuns cu ajutorul unei suliţe. Oare tot acest tablou Îl prezintă pe Domnul drept o persoană înfrântă? Nicidecum! Toată vina păcatului nostru, cu monstruozitatea lui îngrozitoare, nu L-a înfrânt, ci a contribuit la măreţia victoriei Sale glorioase prin înviere.

3. El a luat SITUAȚIA noastră – vers. 6

Fiecare dintre noi eram străini de Dumnezeu, fiecare dintre noi Îi spuneam, prin felul nostru de trăire: „Lasă-mă în pace!” Dar, slavă Domnului, El nu ne-a întors spatele, ci a lăsat ca Fiul Lui să sufere în locul nostru pentru ca noi să fim eliberaţi de toată această vină. El a suferit în locul nostru, pe cruce era locul meu şi al tău! „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” este declarația pe care Domnul Isus a făcut-o.

Dumnezeu poate ierta ORICE păcătos care îşi recunoaște vina. Golgota este locul în care Dumnezeu a oferit iertare oricărui om ce dorește să se întoarcă acasă, la Tata.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 7 iunie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu