..

De ce a venit Cristos în lume?

nastereReferințe: Galateni 4.4

”Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege.”

Nu este suficient să știi cine este Isus, în general se cunoaște acest aspect. Întrebarea care ne stârneşte cel mai tare este: de ce a venit Isus în lumea noastră? Unii au răspuns prin a spune că a fost un învăţător deosebit, un om deosebit de bun, alţii au răspuns că a fost un reformator al poporului evreu. În ciuda acestor puncte de vedere, răspunsul Domnului Isus este: „Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut”. Aceasta era adevărata misiune a Fiului lui Dumnezeu.

1. Care este înţelesul acestui verset?

I. Un magnific plan istoric. Nu vorbim despre ficţiune, despre imaginaţia cuiva, aici este vorba despre un fapt istoric. Nimic nu a fost întâmplător, totul făcea parte dintr-un plan bine pus la punct în Împărăţia Cerului. Din bogăţie în sărăcie, din slavă în mizeria Pământului, din calitatea de Fiu al Celui Preaînalt în condiția de rob, de om asemănător cu noi. Dumnezeul cel măreţ ne-a vizitat într-un mod pe care nu l-au putut înțelege oamenii din vremurile străvechi şi pe care nici noi nu-l putem pricepe, dar slavă Lui, El a venit printre noi și pentru noi!

II. O misiune spirituală importantă. Cum este Cel ce atinge inima noastră? El este ca şi femeia ce a căutat bănuţul pierdut: a căutat cu atâta grijă, a aprins lumina Cerului pentru a ne căuta şi a ne găsi. Cum este Mântuitorul nostru? Este asemănător cu păstorul ce şi-a căutat oaia rătăcită ce nu mai avea putere să se întoarcă în staul. Slăbită, oaia pierdută a fost pusă pe umeri de către păstor şi a fost adusă la locul ei. Cum este Domnul Isus? Asemenea tatălui ce şi-a primit înapoi cu bucurie fiul pierdut.

2. Care este însemnătatea acestui verset?

I. Dacă Isus Cristos a venit, responsabilitatea noastră este mare. Ignoranţa nu este o scuză. Dacă încalci legea circulaţiei pe drumurile publice, nu vei fi întrebat dacă știi ce spune legea, ci vei fi sancţionat în conformitate cu prevederile ei. Domnul Isus a venit în lumea noastră, acesta este un fapt împlinit, nimeni nu se va putea disculpa în vreun fel, nimeni nu va putea să se scuze.

II. Avem nevoie de mântuire. Avem nevoie de o schimbare în esenţă, nu de formă. Avem nevoie de o reformare completă a fiinţei noastre.

III. Şi cel mai rău om poate fi mântuit. Lumina lui Cristos poate străluci peste orice păcătos, pentru că Domnul Isus a venit să caute şi mântuiască ce era pierdut, Dumnezeu a iubit lumea şi oricine crede în El trăiește veşnic.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 21 decembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu