..

De ce a venit Isus în lume?

Referinţe: Evrei 2.9-18

nativityDoctrina întrupării, așa cum este menționată în Sfânta Scriptură, este una dificil de înțeles. Cum a putut Dumnezeu să-Și păstreze caracterul divin și totuși, să trăiască ca și om între oameni? Chiar dacă mintea noastră mărginită nu poate înțelege deplin acest fapt, Dumnezeu a făcut aceasta. Pentru tine și pentru mine! Dar de ce a făcut Dumnezeu acest lucru?

1. El a venit să ducă pe mulți la slavă – vers. 10

Din punct de vedere moral viața Domnului Isus a fost una perfectă. Perfecțiunea Fiului Ceresc nu s-a oprit însă aici. El a intrat în mod deplin în problemele și suferințele noastre, dar ieșit biruitor din toate. El a fost desăvârșit în toate. El este deschizătorul de drum, pionerul unei vieți de ascultare și supunere față de Tatăl, El a deschis drumul către Dumnezeu pentru fiecare om care dorește să se apropie de El. Nu se poate ajunge la slava oferită nouă fără ca mai întâi să trecem prin școala ascultării de El: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” Matei 16.24

2. El a venit ca să fie ca unul dintre noi – vers. 11-13

Oricât ai cerceta natura, nu vei putea cunoaște totul despre lucrarea lui Dumnezeu. Vei putea descoperi parte din măreția Creatorului, dar nu vei putea vedea dragostea lui Dumnezeu pentru om. El nu a strigat înspre noi: ”Te iubesc!”, ci El a coborât între noi, a trăit printre noi, a fost ca și noi. El S-a făcut asemenea nouă, pentru a putea înțelege lucrarea Sa de salvare.

3. El a venit să ne salveze din robia morții – vers. 14-15

Satan nu are putere decât atât cât dorește Dumnezeu să aibă. Puterea morții asupra omului este păcatul. Domnul Isus a adus o nădejde vie în viețile noastre, cei ce doresc părtășia cu Dumnezeu și acceptă salvarea Lui sunt eliberați de frica morții. Moartea îl sperie pe om, dar Isus Cristos aduce eliberarea de sub această frică. Cel credincios moare cu păcatele iertate, pentru el se deschide glorioasa împărăție a lui Dumnezeu. Moartea Sa a transformat întunericul din viața noastră în lumină.

4. El a venit să ne elibereze de păcat – vers. 17

El S-a născut ca și om ca să vină în ajutorul omului. A murit pe cruce pentru ca noi să fim scăpați de sub blestemul păcatului, de sub mânia lui Dumnezeu. El este fondatorul mântuirii noastre, pentru că Dumnezeu ne-a iubit – Ioan 3.16, Romani 5.8.

5. El a venit în ajutorul celor ispitiți – vers. 18

Știi că a venit în lumea aceasta pentru a te duce în slavă, pentru a te elibera de păcat, pentru a-ți lua frica de moarte, pentru a-ți oferi sprijin tot timpul?

6. El ne cunoaște

Chiar dacă există oameni care la un moment dat nu ne mai cunosc, Dumnezeu ne cunoaște în fiecare clipă, ne știe temerile, ne știe frământările, ne cunoaște aspirațiile. ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Matei 11.28. Aceasta este chemarea Lui, este dorința Lui de a-L cunoaște.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 15 decembrie 2013)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu