..

De ce Betleemul?

1Referințe: Mica 5.2

Sunt multe oraşe care sunt renumite pentru puterea lor, altele sunt renumite pentru cultura lor, altele sunt renumite pentru istoria sau pentru educaţia lor, iar unele rămân uitate în istorie. Betleemul rămânea şi el uitat în istorie dacă Dumnezeu nu avea un plan cu el şi dacă Isus Hristos nu se năştea în Betleem. Naşterea lui Hristos a făcut Betleemul să strălucească. Nu avea Betleemul ceva remarcabil în sine însuşi, Hristos însă l-a scos din anonimat şi l-a ridicat la lumină.

Mica 5.2 vorbeşte despre cetatea aceasta, însă, ne întrebăm: „De ce tocmai Betleemul?” Câteva motive pentru care Betleemul pare a fi locul potrivit pentru naşterea Mântuitorului. Cu siguranţă nu putem cunoaşte noi toate motivele pentru care Dumnezeu a ales cetatea aceasta, însă sunt câteva indicii care ne-ar putea ajuta să înţelegem care este mesajul Betleemului şi de ce a ales Dumnezeu oraşul acesta.

I. Din cauza istoriei lui
II. Din cauza micimii lui
III. Din cauza locaţiei lui

Cu siguranţă ar fi şi mai multe motive pentru care Dumnezeu a ales această cetate mică ca să rămână peste veacuri locul în care Mesia Cel promis să Se întrupeze. Dumnezeu însă alege cel mai bine, iar noi putem să tragem câteva concluzii.

A. Dumnezeul nostru este plin de surprize
Dumnezeu este imprevizibil. Lui Îi place să aleagă şi să folosească lucrurile mici pentru ca să se vadă prin ele, cel mai clar, slava Sa.

B. Harul lui Dumnezeu este atât de mare
… încât a părăsit cerul plin de slavă, plin de glorie… ca să Se nască în… micul şi neînsemnatul Betleem.
Poate te simţi prea mic, marginalizat, neînsemnat… Mesajul Betleemului îţi spune că Harul lui Dumnezeu poate ajunge şi până la tine.

C. Umilinţa lui Dumnezeu în contrast cu mândria omului
Se coboară Hristos din slavă arătând „marea umilinţă a lui Dumnezeu”, pe când omul rămâne plin de mândrie şi-şi alege calea fără Dumnezeu chiar şi de sărbătorile acestea.

Vestea bună însă este că Isus Hristos S-a coborât în Betleem nu ca să-l nenorocească, ci ca să-i aducă har, să-l ridice, să-i aducă îndurare şi iertare.

Oh, Betleem oraş micuţ! Fie să înţelegem mesajul Betleemului, să-l iubim, să-l primim şi să-L slăvim pe Cel făr’ de-nceput!

(Mesaj expus de Daniel Cioban, pastor al Bisericii Baptiste Betel din Mediaș, duminică, 15 noiembrie 2015)

Postează un comentariu