..

Dispreţuit şi părăsit de oameni

Referinţe: Isaia 53.3-5

3  Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4  Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.
5  Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui Suntem tămăduiţi.

   Cartea Isaia a mai fost numită şi Evanghelia Vechiului Testament. În ea regăsim şi pasajul referitor la agonia suferinţei Fiului lui Dumnezeu.
   Aspecte ale suferinţei Domnului Isus Cristos:
1. Dispreţuit de oameni (vers. 3)
   Dispreţul a fost o caracteristică a vieţii Domnului Isus Cristos.
   Cei apropiaţi ai săi L-au dispreţuit prin neîncrederea lor, preoţii au pus la îndoială calitatea Sa de Mesia.
   Exemplificativ a fost comportamentul soldaţilor romani, care au oferit lumii o privelişte deplină a batjocurii omului faţă de Dumnezeu (Matei 27.28-31, Luca 23.35-38).
2. Părăsit de oameni (vers. 3)
   În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, ni se relatează faptul că mulţi dintre ucenicii Domnului Isus L-au părăsit întrucât doctrina Sa şi puterea cu care El lucra era peste capacitatea lor de a înţelege.
   Petru, omul pe care Domnul Isus l-a încredinţat că avea să fie o piatră de temelie a Bisericii Sale, s-a lepădat de Cel care îi oferea cea mai mare cinste.
3. Om al durerii, obişnuit cu suferinţa (vers.3)
   În sala de judecată, în curtea lui Irod, în curtea lui Pilat, pe drumul Dolorosa, la Golgota – în toate aceste locuri, suferinţa a fost îndurată pentru oameni.
   Durerea pe care El a îndurat-o a fost pentru păcatele noastre, El a plătit vina noastră.
   El a făcut toate acestea pentru noi. Noi, ce facem?

(Sintezã a mesajului expus de fr. Eugen Stuparu, duminicã, 5 decembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu