1

Domeniul cultelor eretice, partea a II-a

liniiReferințe: Ioan 20.24-31

O nouă incursiune în domeniul cultelor eretice.

Se observă că diversele culte eretice au succes mai ales printre oamenii în care a fost plantată în prealabil sămânţa creştinismului. Acestora le este mult mai uşor să-şi proclame doctrinele printre creştinii de curând convertiţi, creştinii convenţionali sau cei care au informaţii superficiale din Scripturi. Ei râvnesc cu înflăcărare la singurul mare premiu pe care îl urmăreşte orice cult eretic – prestigiul şi recunoaşterea lor ca şi creştini. În anul 1958, în aproape 3 luni, profesorul de teologie Walter Martin, a participat la diferite întâlniri pe 3 continente: Asia, Africa şi Europa, discutând cu mulţi lucrători din aceste zone despre dificultăţile pe care le au pe câmpul de misiune cu privire la imixtiunea cultelor eretice, autorul învăţând multe despre metodele comune ale ereticilor privind evanghelizarea.

1. Culte eretice majore

A. Martorii lui Iehova
Un misionar a explicat că în ultima perioadă, creştinii convertiţi de curând cad pradă unor culte eretice, în mod special martorilor lui Iehova şi a mormonilor, două din cultele care se întâlnesc practic pe orice câmp de misiune internaţional. Eforturile propagandistice ale acestor culte se face în mod specific în limba popoarelor cărora li se adresează. Martorii lui Iehova încearcă să-i convingă pe oameni ca Biblia lor, The New World Translation, este cea mai nouă traducere americană, că este cea mai bună şi mai recentă transpunere a limbilor originale. Bineînţeles că o persoană informată ştie că traducerea Turnului de Veghere este recunoscută şi acceptată doar de martori, fiind contestată de specialişti în limbile originale, necreştini sau neutri. În anul 1978 se raportau 513.673 de vestitori ai regatului, în anul 2001 erau înregistraţi 6.177.666 în întreaga lume, iar Societatea Turnul de Veghere publică materiale tipărite în 354 de limbi. Martorii înregistrează o creştere anuală de peste 250.000 noi convertiţi la nivel mondial, ajungând la peste 15 milioane de membri în 2001. Ei se folosesc la maxim de evanghelizarea în masă cu ajutorul literaturii, revista Turnul de Veghere ajungând la un tiraj anual de 24.000.000 exemplare, iar publicaţia ”Treziţi-vă” un tiraj de 21.000.000 exemplare. Martorii folosesc şi metoda de evanghelizare doi câte doi din uşă în uşă, care a devenit un fel de simbol al acestei mişcări religioase.

De asemenea, trebuie specificat faptul că aceste culte eretice au făcut misiunea creştină extrem de dificilă în anumite ţări, prin poziţia lor antiguvernametală, izvorâtă din concepţia lor teologică, potrivit căreia toate guvernele sunt sub stăpânirea lui Satan. Ei identificându-se drept creştini, folosind Biblia şi vocabularul creştinismului, au forțat indirect naţiunile lumii, care oricum sunt ostile mesajului Evangheliei, să se agaţe de multe afirmaţii ale mişcărilor eretice, pentru a persecuta toţi creştinii. Societatea Turnul de Veghere uită pasajul din Romani 13: “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu”. În concluzie, martorii lui Iehova trebuie să rămână o preocupare constantă pentru creştinii din toată lumea; chemarea noastră este să-i aducem la cunoaşterea răscumpărătoare a lui Isus Cristos, iar pentru aceasta trebuie să fim pregătiţi să dăm oricui socoteală de nădejdea care este în noi: ”Cristos în noi, nădejdea slavei.” (1 Petru 3.15, Coloseni 1.27)

B. Mormonii
Efortul misionar al Bisericii lui Isus Cristos a sfinţilor de pe urmă sau Biserica mormonă este în plin avânt, depăşindu-l şi pe cel al martorilor. Mândrindu-se cu 60.850 de lucrători, susţinuţi de o biserică cu venituri de peste 5 miliarde de dolari, mormonii fac progrese rapide, mai ales pe noile câmpuri de misiune din America de Sud şi Africa. Biserica mormonă s-a dezvoltat de la 268.000 membri în 1900 la 11.394.000 membrii în 2001. Metodologia misionarilor mormoni este similară în multe privinţe cu a martorilor: și ei sunt propagandişti din uşă în uşă, dar mormonii sunt bine instruiţi pentru a purta discuţii ingenioase pe diverse teme şi vin echipaţi cu exemplare gratuite ale Cărţii lui Mormon, ale lucrărilor ”Doctrină și legăminte” şi ”Perla de mare preț” – cărţi pe care ei le consideră sacre şi despre care cred că interpretează corect Biblia. În vreme ce Martorii lui Iehova pun accent pe autoritatea absolută a Bibliei ca şi criteriu suprem al adevărului, mormonii se eschivează în această privinţă, susţinând că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu doar în măsura în care este tradus corect. Ei insistă blând, însă ferm, că numai Cartea lui Mormon şi celelalte două cărţi sacre interpretează corect Biblia.

Misionarii mormoni au succes în ţările Americii latine şi Mexic, măgulind mândria naţională a indienilor, spunându-le acestora că sunt moştenitorii unor civilizaţii măreţe, despre care Cartea lui Mormon revelează că au legătură cu originile creştinismului restaurat. Mormonii au grijă să nu amintească nimic despre discriminarea lor din trecut împotriva rasei negre, dicriminare binecunoscută în Africa, unde mormonii, cândva numeroşi, au dispărut acum aproape cu totul. Din cauza istoriei atât de controversate, eforturile misionare mormone s-au limitat doar la rasele autorizate de teologia lui Smith. Însă, având în vedere o asemenea discriminare rasială, pretenţiile mormonilor de a fi biserica restaurată a lui Cristos cu greu ar putea fi luată în serios.
Misionarii mormoni pun accent pe educaţie, preferând să facă prozeliţi în rândul categoriilor sociale cu un grad ridicat de cultură. Prin educaţie, maniere, felul conciliant de a se raporta la alţii şi toleranţa faţă de creştinismul evanghelic, atitudine care lipseşte martorilor, mormonii îi impresionează în mod plăcut pe potenţialii lor convertiţi şi mulţi creştini au devenit discipoli ai lui Joseph Smith datorită acestor calităţi ale martorilor.

Abordarea misionară a mormonilor pretinde că acoperă de regulă trei aspecte de bază:
– biserica mormonă este singura care păstrează trăsăturile creştinismului adevărat: are apostoli, profeţi, o preoţie, prezbiteri şi alte practici nou – testamentale
– mormonii susţin că creştinismul este o religie apostată şi argumentează prin modul de dezvoltare a romano-catolicismului în Evul Mediu şi a numeroaselor divizări în interiorul creştinismului de la Reformă încoace
– succesul evident al bisericii mormone, prosperitatea şi dezvoltarea ei remarcabilă începând din 1830, în ciuda persecuțiilor şi a marginalizării

Martorii lui Iehova şi mormonii au ceva în comun: sunt adversari înverşunaţi ai creştinismului adevărat care gravitează în jurul persoanei lui Isus Cristos. Ei folosesc acest nume, dar îl redefinesc, vestind Evanghelia unui alt Isus, a unui alt duh. Aceste două culte se găsesc pe toate câmpurile de misiune pe care acţionează creştinii, de aceea trebuie să observăm care sunt trăsăturile comune folosite în misiune de cultele eretice:
– în general, cultele eretice nu se identifică cu denumirile sub care sunt cunoscute
– literatura multor culte eretice nu poartă niciun semn de identificare
– majoritatea membrilor de cult eretic folosesc terminologia creştinismului istoric
– întrunirile lor publice sunt rareori făcute în numele grupului care le sponsorizează
– toate cultele eretice importante apelează la Biblie, citând până la exagerare din ea, de cele mai multe ori în afară contextului sau doar frânturi din versete
– misionarii cultelor eretice neagă doctrina Trinităţii, a divinităţii lui Isus Cristos şi a mântuirii numai prin har
– misionarii cultelor eretice activează în urma marilor campanii de evanghelizare

Acestea sunt doar câteva din metodele folosite de culte eretice pe câmpul de misiune. Trebuie să recunoaştem că sunt metode eficiente, de aceea Biserica Lui Cristos trebuie să se ridice şi să dea o ripostă pe măsură acestor provocări până nu este prea târziu.

2. Isus cel propovăduit de cultele eretice

Ucenicii şi apostolii s-au confruntat încă din zorii creştinismului cu pervertirea revelaţiei pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Persoana lui Isus Cristos. Aceasta pervertire s-a perpetuat de-a lungul istoriei şi a atacat nu doar învăţătura Domnului nostru, ci şi însăşi Persoana lui Cristos. Astfel că în veacul nostru am ajuns să ne întâlnim cu fenomenul pe care apostolul Pavel l-a numit în 2 Corinteni 11 “un alt Isus “.

A. Natura acestui ”alt Isus”
Persoana şi lucrarea Domnului Isus sunt temelia credinţei creştine. Şi dacă ele sunt redefinite şi interpretate în afară contextului biblic, întregul mesaj al Evangheliei se modifică radical. Ca să înţelegem cât de actuale sunt aceste pasaje din Scriptură, vom cita câteva descrieri ale acestui alt Isus:

I. Cultul Știința Creștină. Doamna Eddy, fondatoarea Ştiinței Creștine, a declarat următoarele:
– “Creștinul care crede în cea dintâi poruncă este monoteist. Astfel el aderă la credința iudaică într-un singur Dumnezeu și recunoaște că Isus Cristos nu este Dumnezeu, cum a declarat Însuși Isus, ci doar Fiul lui Dumnezeu – Science and health, pag.152
– “Cristosul spiritual era infailibil; Isus, ca natură umană, nu a fost Cristos.” – Writings, Pag.84
Deci, este cât se poate de evident că acest alt Isus al Ştiinţei Creştine este un Isus gnostic, o idee, un principiu – însă nu Dumnezeu întrupat conform Evangheliei după Ioan 1.14. Chiar dacă folosesc numele lui Isus, nu este Cristosul revelat de Scripturi.

II. Martorii lui Iehova. Următorul exemplu este complet diferit de concepţia Ştiinţei Creştine, cu toate că este tot un Isus fals:
– “Adevăratele Scripturi vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu-Cuvântul, ca fiind Dumnezeu. El este un Dumnezeu puternic, însă nu atotputernicul Dumnezeu care este Iehova.” – The truth shall make you free, pag.47
Martorii afirmă că Isus a fost prima şi nemijlocita creaţie a lui Dumnezeu, iar Charles Taze Russell spune că Isus este arhanghelul Mihail înainte de a se fi dezbrăcat de natura lui îngereasca şi de a fi venit în lume, în calitate de om desăvârşit. Pentru martorii lui Iehova, Isus a lor este un înger care a devenit om. El este un dumnezeu, însă nu Dumnezeu Fiul, cea de-a doua Persoană a Sfintei Trinităţi. Scriptura combate acest lucru şi contrazice categoric cristologia martorilor, învăţându-ne ca Isus Cristos este ”Cuvântul, Dumnezeu cel singur zămislit” (Ioan 1.18), marele ”EU SUNT” din Exod 3.14 cu corespondenţa în Ioan 8.58, ”Cel dintâi şi cel de pe urmă” din Isaia 44.6, respectiv Apocalipsa 1.16,17.

III. Mormonii. Învăţăturile religiei mormone afirmă că Dumnezeu este un dumnezeu între mai mulţi dumnezei, idee ce se regăseşte în întreaga lor literatura:
– “Fiecare dintre acești Dumnezei, inclusiv Isus Cristos și Tatăl Lui, fiind în posesia nu numai a unui duh organizat, ci și a unui superb trup din carne și oase…” – Key to the science of theology – Pag.44
Mai mult se afirmă că Isus, care înainte de întruparea lui a fost fratele spiritual al lui Lucifer, a fost şi El poligam, căci era soţul Mariei şi Martei, şi a fost răsplătit pentru credicioșia lui, devenind domnul acestui pământ. Apostolul Pavel ne aminteşte în Galateni 3.20 ca Dumnezeu este unul singur, iar despre afirmaţia poligamiei Domnului nostru nu poate nici măcar nu merită să fie comentată.

Ne-am apropiat de concepţia de alt Isus propovăduit de cele mai importante grupări eretice, pentru că celelate ori îl neagă pe Domnul nostru sau au o concepţie asemănătoare cu cele enunţate mai devreme. Însă este incontestabil că El rămâne acelaşi alt Isus, care ne prezintă o altă evanghelie şi ne dă un alt duh, care prin niciun efort al imaginaţiei nu poate fi numit sfânt.

Astăzi suntem învăţaţi pe diferite canale media că trebuie să fim toleranţi şi să acceptăm credinţele altora, comportamentul deviat, că nu trebuie să ne intereseze ce afirmă sau fac cei din jurul nostru, dar apostolul Ioan, care este recunoscut pentru doctrina dragostei, îl regăsim în primele două epistole foarte dur şi tranşant cu cei care propovăduiesc minciuna.

3. Evanghelizarea cultelor eretice

– creştinii trebuie să recunoască că nu şi-au îndeplinit responsabilitatea evanghelizării personale
– mulţi creştini au acceptat marile doctrine ale Bibliei fără să le studieze în profunzime şi să fie siguri de ele
– creştinul ştie ce crede, dar nu este capabil să explice pe baza Scripturii de ce crede. Mulţi creştini sunt nepregătiţi pentru că frecventează tot mai puţin serviciile de închinare publică, biserica pierzând “întrecerea” cu programele de televizor sau cu alte activităţi sociale. Singura cale de ieşire din letargie este să devenim activi şi să se facem partea de slujire din trupul lui Cristos prin propovăduirea la care am fost chemaţi fiecare dintre noi.
– creştinul trebuie să evidenţieze pe baza Scripturii imposibilitatea omului să se mântuiască singur.
– cu privire la opinia ereticilor că creştinii sunt divizaţi – trebuie subliniată unitatea Bisericii în decursul veacurilor asupra aspectelor de bază ale Evangheliei
– atenţie la răstălmăcirea textelor citate
– găsirea unui teren comun de discuţie, să ne arătăm dragostea şi disponibilitatea de a discuta punctele divergente
– înainte de a începe orice conversaţie să ne rugăm, în rugăciune să se aducă adevărurile Scripturii, pentru că nici cel mai înverşunat martor nu va întrerupe o rugăciune
– trebuie insistat să se folosească o traducere a Bibliei autorizată
– discuţia să se focalizeze pe doctrinele principale, în mod special pe persoana şi lucrarea Domnului Isus. Definirea cu grijă a cuvintelor cheie cum ar fi: naşterea din nou, justificarea, ispăşirea, divinitatea şi învierea lui Cristos, iertarea, harul şi credinţa

Walter Martin afirmă următoarele: “Experienta autorului, bazată pe numeroase contacte personale cu adepţii a tot felul de culte eretice este că nu s-a născut încă adeptul care să poată zăpăci, încurca sau combate un creştin care a făcut din teologia doctrinară o parte a studiului sau asupra Scripturilor. Cultele eretice prosperă acolo unde există ignoranţă şi confuzie în privinţa doctrinelor Bibliei.”

Să ne implicăm aşadar şi în evanghelizarea cultelor eretice, câmpul de misiune de la uşa noastră.

(Mesaj expus de fr. Cosmin Stuparu în data de 27 aprilie 2014, sursa fiind cartea ”Împărăția cultelor eretice”, scrisă de dr. Walter Martin)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

 

Postează un comentariu