..

Domeniul cultelor eretice

Referinţe: Matei 7.15-20

liniiCunoaştem suficient de bine structura şi ideologia cultelor eretice? Domnul Isus Cristos atrage atenţia în mod clar cu privire la pericolul reprezentat de proorocii mincinoşi. Există două modalităţi de a ne păzi:
– modul pasiv. Aceasta este maniera de a fugi de responsabilitate, de a ne ascunde de confruntare.
– modul activ. Este implicată cunoaşterea, pe de-o parte, a ceea ce promovează ereticii, pe de altă parte cunoşterea învăţăturii sănătoase a Sfintei Scripturi şi apoi confruntarea promotorilor devierilor de la această învăţătură.

Întrucât adepţii cultelor eretice cunosc uneori foarte bine Scriptura este necesar a ne fundamenta în Cuvântul lui Dumnezeu. O mai bună înţelegere privind contrastul dintre Biblie şi cultele eretice este oferită de profesorul Walter Martin în lucrarea sa „Împărăţia cultelor eretice”, carte scrisă cu scopul de a demasca răstălmăcirea Cuvântului Sfânt de către diversele curente şi ideologii apărute în decursul anilor, curente al căror scop este contracararea învăţăturii lui Dumnezeu.

Vă invităm aşadar la o sesiune de studiu a ideologiilor eretice în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Mesajul a fost susţinut în data de 16 februarie 2014 de către fr. Cosmin Stuparu.

Postează un comentariu