..

Domnul Isus mai presus de orice putere

Referinţe: Luca 5.17-26

slabanog   Prezent în mijlocul oamenilor, nu retras în solitudine, Domnul Isus Cristos îmbină teoria cu practica, manifestarea Împărăției lui Dumnezeu cu manifestarea puterii Sale. În capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei sunt prezentate principiile referitoare la viața creștină. Capitolele 8 și 9 din aceeași Evanghelie ne prezintă cazuri de oameni vindecați, învierea unei tinere sau potolirea forțelor naturii, într-un cuvânt transpunerea în practică a enunțurilor anterioare.
Oare binele nostru depinde de oameni și de împrejurări? Depinde el exclusiv de Dumnezeu? Să luăm pe rând câteva aspecte.

1. Depinde binele nostru de oameni?

   ”Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?” Psalm 121.1 Oamenii din jurul nostru ne pot oferi sprijin, dar acesta este limitat într-o oarecare măsură. Sufletul nostru este dependent de Dumnezeu. ”Aşa vorbeşte Domnul: Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! (…) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!” Ieremia 17.5,7. Binele nostru nu depinde de om, cât depinde de Dumnezeu. În pilda de față îl putem zări pe omul slăbănog purtat de prieteni săi, însă vindecarea trupului și iertarea păcatelor a depins în exclusivitate de Domnul Isus.

2. Depinde binele nostru de lucruri?

   Lumea în care trăim este marcată de lucruri materiale, ele înglobează materia. Dar aceasta nu este totul. Problema intervine atunci când încercăm să denaturăm planul lui Dumnezeu. El a întenționat ca noi să stăpânim peste lucruri, însă lucrurile au ajuns să fie stăpânii noștri. ”Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.” 2 Petru 2.19b. Problema apare atunci când viața noastră se rezumă la lucrurile pe care le avem sau nu.

   Pilda tânărului bogat ne exemplifică destinul omului legat de bunurile materiale ale lumii în care trăiește. Problema nu erau lucrurile în sine, ci dependența de ele. Avem nevoie de lucrurile ce ne înconjoară, dar sufletul nostru nu va fi satisfăcut de ele, ci de prezența lui Dumnezeu.

3. Depinde binele nostru de circumstanțe?

   Există împrejurări care ne fac să credem că răul vin prin acestea. Astfel de situații ajung să devină scuze. Adam și Eva sunt exemple relevante. Împreună cu neascultarea lor au apărut și scuzele privitoare la cauza păcatului. Depinde binele nostru de circumstanțele în care ne aflăm, dar măsura în care aceasta ne afectează nu este mai mare decât relația justă cu Creatorul nostru.

4. Depinde binele nostru de Domnul Isus Cristos?

   Categoric, da! Dincolo de oameni, lucruri și împrejurări, binele nostru depinde de Fiul lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu nu se manifestă numai asupra bolii trupului, ci și asupra bolii sufletului, cauzată de păcat. Puterea Fiului lui Dumnezeu lucrează transformare. Să rememorăm vremea începutului vieții de credință, pentru că, după cum spunea și apostolul Pavel, Isus este punctul de plecare, baza acesteia: ”Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Cristos.” 1 Corinteni 3.11. ”Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Ioan 14.6

   Într-o lume a ofertelor, singur Isus este Cel ce poate schimba destinația veșnică a iadului. Suntem obișnuiți cu alegerea între mai multe variante, însă salvarea noastră are o singură șansă: Isus Cristos! O singură Cale, un singur Adevăr, o singură Destinație. Puterea Fiului lui Dumnezeu lucrează transformare!

(Sintezã a mesajului expus de fr, Cristian Rău, duminică, 14 aprilie 2013)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu