..

Dumnezeu, un loc sigur de adăpost

Referinţe: Psalmul 46

1  Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.
2  De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
3  Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.
4  Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt.
5  Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
6  Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună şi pământul se topeşte de groază.
7  Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.
8  Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
9  El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război.
10 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu Sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ”.
11 Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

   Viaţa omului cunoaşte suişuri şi coborâşuri. Bucuriile vieţii se împletesc cu necazurile şi întristările pe care le regăsim în viaţă. Însuşi Domnul Isus a atras atenţia cu privire la inevitabilitatea necazurilor: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” Ioan 16.33.
Iov este un exemplu consacrat al binecuvântărilor, dar şi al necazurilor pe care omul le întâmpină în viaţa de zi cu zi.
David, împăratul poporului evreu, a avut parte de bucurille şi desfătările de care numai un împărat poate beneficia. Dar aceasta nu înseamnă că nu a gustat din plin şi amărăciunea durerilor, fie că au fost uneltiri din partea duşmanilor săi sau neplăceri cauzate de membrii familiei.
2 Samuel 15.30: „David a suit dealul măslinilor. Suia plângând şi cu capul acoperit, mergea cu picioarele goale; şi toţi cei ce erau cu el şi-au acoperit şi ei capul, şi suiau plângând…”
– Psalmul 77.1-4: „Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu şi El mă va asculta. În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nici o mângîiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem; mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul. Tu îmi ţii pleoapele deschise; şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.”
Adevărata liniştire o poate aduce numai mâna şi puterea Atotputernicului Dumnezeu.
1. Dumnezeu este singurul loc de adăpost pentru om
„Nu te teme, căci Eu Sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu Sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare” Isaia 41.10.
Numai Dumnezeu poate restaura viaţa omului.
2. Dumnezeu este cu noi în toate circumstanţele vieţii
Daniel a fost protejat de către puterea lui Dumnezeu chiar şi în groapa cu lei, în care a fost aruncat.
Apostolul Pavel a fost părăsit de prieteni lui, dar nu a fost părăsit de Dumnezeu. Domnul a fost Cel care l-a mângâiat în clipele de tristeţe şi singurătate.
3. Dumnezeu este singura autoritate
Ucenicii au rămas miraţi de puterea lui Isus, putere ce a liniştit furtuna şi valurile mării.
Robul sutaşului a cunoscut puterea vindecătoare a Cuvântului lui Dumnezeu. Vindecarea de care a avut parte a fost pentru el dovada clară a puterii Celui ce dă viaţă.
Dumnezeu este Cel care ne poate fi sprijin şi adăpost în mijlocul încercărilor prin care trecem. Sprijinul pe care îl poate oferi omul nu poate substitui ajutorul Celui Atotputernic.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Eugen Stuparu, duminicã 28 august 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu