..

Evanghelia auzită cu ochii – Fraţii surdo-muţi

Există printre noi oameni pentru care auzul este un efort considerabil. Comunicarea lor cu ceilalți se realizează prin limbajul semnelor. Stând și urmărindu-le efortul de a se face înțeleși de către ceilalți, am observat un lucru interesant: contactul vizual cu cel care se comunică este nemijlocit. De fapt, fără a-l privi cu atenție pe cel cu care comunici nu se poate face relaționare în lumea acestor oameni. Pentru surdo-muţi este foarte important să aibă în faţa ochilor pe cel cu care doresc să interacţioneze, pe cel cu care trebuie să comunice. Da, Evanghelia ajunge și la surdo-muți. Slavă Domnului pentru cei care vor să se apropie de Dumnezeu cu orice chip, dar și pentru cei care slujesc acestor oameni cu nevoi speciale.

Psalmul 16.8-9

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte.”

Spuneam că pentru surdo-muţi este extrem de important să aibă în faţa ochilor pe cel cu care comunică. Gândiţi-vă acum la înţelesul acestui fragment de verset: Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei”. Suntem chemaţi să privim necurmat spre Domnul Isus. Atunci când privirea noastră este aţintită spre Dumnezeu, inima noastră se va bucura deplin. Domnul Isus este Cel care a venit la cruce pentru a ne împăca cu Dumnezeu şi a ne aduce bucuria în inimă. Dumnezeu dorește ca noi să stăm în prezenţa Sa, întrucât numai acolo sufletul nostru îşi găsește pacea şi bucuria deplină.

Poate că azi te bucuri de confortul unei vieții împlinite. Pentru ca tu să ai azi viaţa Domnul Isus a fost atârnat pe lemnul crucii, El a părăsit orice confort imaginabil, orice stare de bine. Cristos a ales suferinţa cea mai cruntă pentru ca noi să intrăm în familia lui Dumnezeu. Așa ne-a iubit Isus, așa ne-a iubit Dumnezeu. Vreți să înţelegeţi cu adevărat dragostea? Citiţi Scriptură în texte precum cel din 1 Ioan, capitolul 4. Sublinierea noastră este cu privire la versetele 9 şi 10: „Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” Cine L-a primit pe Domnul Isus Cristos, are pace cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Cristos.

Vorbitor, fr. Victor Moga, 8 octombrie 2017

Postează un comentariu