..

Evanghelia, datoria creștinului

Referinţe: Romani 1.14-17

heavenDupă ce mai întâi prezintă ce este creștinul, apostolul Pavel arată ce trebuie să facă un creștin. Creștinul nu este altcineva decât omul ce se întâlnește cu Evanghelia și ajunge la ascultarea credinței. La începutul Epistolei către Romani regăsim câteva trăsături fundamentale pentru cel ce este transformat de Vestea cea Bună:
– trebuie să fie mulțumitor – vers. 8
– trebuie să fie gata de slujire – vers.9
– trebuie să fie om al rugăciunii – vers. 9
– trebuie să fie un om supus – vers. 10
– trebuie să fie folositor – vers. 11
– trebuie să fie om smerit – vers. 12
– trebuie să fie om roditor – vers. 13
– trebuie să fie un mesager sfânt, ce are obligația transmiterii mesajului Evangheliei – vers.14
– trebuie să fie un om cu pasiune sfântă – vers. 15

Apostolul Pavel face trei afirmații cu caracter personal:
I. Eu sunt dator – vers. 14
II. Am o vie dorință – vers. 15
III. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie – vers. 16
Însumate, acestea rezultă într-o atitudine ce contravine stării din zilele noastre, când omul contemporan se retrage de la aproape orice fel de slujire. Evanghelizarea personală este privită ca fiind ceva cu caracter facultativ, ca o favoare pe care o facem lui Dumnezeu. Însă aceasta este obligația noastră, a celor ce am auzit mesajul Evangheliei și ne-am lăsat transformați de el. Care este semnificația cuvântului ”dator”? În situația în care cineva te împrumută cu o sumă de bani, ai obligația de a-i restitui întreaga sumă de bani. Dacă însă cineva îți dă o sumă de bani pentru a o înmâna unei alte persoane ești dator primului până ce suma de bani va intra în posesia destinatarului. Despre o astfel de situație vorbește și Pavel: Dumnezeu a pus în mâinile apostolului o comoară de preț ce trebuia dusă și altora, Pavel fiind astfel dator față de alții.

1. Pavel este posesorul unui lucru pe care îl poate da – vers. 11

Pavel avea datoria propovăduirii Evangheliei, aceasta fiind și datoria noastră. A fi creștin înseamnă să știi că Dumnezeu te-a confruntat cu Evanghelia și ți-a încredințat Evanghelia – 1 Petru 3.15. Creștinul posedă ceva de valoare ce poate și trebuie să fie dăruit și altora. Adevărata cunoaștere înseamnă întâlnire cu Dumnezeu.

2. Pavel este posesorul unui lucru pe care îl poate da oricui – vers. 14

În viziunea apostolului era cuprinsă întreaga lume cunoscută la vremea respectivă. El era pregătit să ducă vestea mântuirii într-o sferă și într-alta. A ieșit din rândurile conaționalilor săi pentru a duce mesajul străinilor, celor ce nu proveneau din propria țară și care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Nu ești creștin pentru că te-ai născut într-o așa zisă ”țară creștină” și nici moralitatea nu este un standard pentru a fi creștin: cunoașterea lui Dumnezeu este esențială! vestea Bună nu trebuie să fie ținută pentru noi înșine, ea trebuie încredințată altora. Să nu ajungem să fim răspunzători pentru că alții merg în iad. Toți oamenii au nevoie de iertarea oferită de Dumnezeu!

3. Pavel este posesorul unui lucru pe care trebuie să-l dea

”Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm (…)” 2 Corinteni 5.10-11a. De ce această pasiune pentru Evanghelie?
– Dumnezeu i-a încredințat această misiune pe drumul Damascului
– oamenii au nevoie disperată de salvare. Trebuie să conștientizăm că mii de oameni din jurul nostru se îndreaptă spre iad, iar noi ar trebui să fim plini de aceleași sentimente ca și Pavel
– Evanghelia a făcut o lucrare glorioasă în viața apostolului: ”O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu” 1 Timotei 1.15.
Dacă eu am putut fi transformat și tu poți fi transformat! Să luăm mesajul lui Pavel ca pe un mesaj personal: Eu sunt dator!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 26 ianuarie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu