..

Frica de Domnul

fear of the lordReferințe: Eclesiastul 12.13-14

Cuvântul scris, Sfânta Scriptură, ni-L prezintă pe Cel ce este Cuvântul, Domnul Isus Cristos, drept Regele care este mai presus de orice autoritate umană. Această imagine este adusă înaintea unei lumi care este depravata în totalitate: crime, dezmăţ, sexualitate fără limite, avorturi. Dacă este să privim la calamităţile naturale, la boala ce curge din abundenţă peste tot, la tot răul pe care-l vedem la fiecare pas, atunci ne înfiorăm. Doamne, ce fel de lume este aceasta? Trebuie să privim însă mai întâi la noi înşine! Trebuie să ne temem de Dumnezeu şi să-I acordăm cinstea care I se cuvine.

1. Definirea fricii de Domnul

Frica este o emoție puternică, dureroasă, este cauzată de eveniment rău ce se va întâmpla în viitor, declară dicţionarul Webster. Ce spune însă Biblia referitor la ce este frica? Atitudinea prin care fiinţa omenească ăşi găseşte plăcerea în Cel Preaînalt, se delectează în El, o atitudine de cinstire şi de venerare a Dumnezeului veşnic. Trebuie să înțelegem faptul că avem înaintea noastră un Dumnezeu ce despică stânci şi face să ţâşnească apa din piatră. Înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să stai cu o groază care te paralizează, dar nici nu-ți poţi permite să-L tratezi pe Dumnezeu ca pe un amic cu care poţi face orice. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să stăm cu respect!

Câteva exemple din Sfânta Scriptură:
– Iov mărturiseşte în cartea sa, la începutul capitolului 42, că nu are dreptul să Îl ia la întrebări pe Dumnezeu, ci mai degrabă trebuie să stea în ţărână, aşezat în cenușă, şi să asculte pe Cel ce are toate răspunsurile.
– Isaia se vede în mijlocul unui popor cu buze necurate, el însuși fiind plin de păcat. În faţa unei asemenea viziuni, proorocul este cutremurat.
– Simon Petru înțelege că Isus este Cristos Domnul, Dumnezeul Cel întrupat, în momentul în care el, un pescar cu experienţă, vede ce putere are Isus Cristos.
– Saul din Tars merge semeţ pe calul său cu scopul de a prigoni creştinii din Damasc. Când înțelege că Altul este mai presus de orice filosofie, de orice religie şi de orice ideologie, devine Pavel, apostolul ce de-acum mărturiseşte că el însuși trebuie să se micşoreze în faţa Creatorului.
– Ioan, apostolul ce împreună cu fratele său Iacov, a văzut măreţia Fiului lui Dumnezeu, în cartea Apocalipsa prezintă măreţia Celui Preaînalt şi, în faţa unei asemenea viziuni, cade la picioarele Suveranului Stăpân.

Atunci când umblăm în frica de Domnul, ne vom găsi într-o atitudine de reverenţă, ne vom gândi mai mult la el decât la noi, Îi vom acorda respect şi consideraţie.

2. Descrierea fricii de Domnul

Păzirea poruncilor lui Dumnezeu este semnul vizibil al cinstirii Lui. Ce facem, dovedește ce credem despre Dumnezeu.
Proverbe 14.2, 3.7, 14.27, 16.6 ne oferă numeroase îndemnuri cu privire la temerea de Dumnezeu, iar această temere sfântă ne va păzi de numeroase greșeli în viaţa noastră. Frica de Domnul este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Cum pot fi sigur că am frică de El? Iubindu-L şi ascultându-I poruncile.

3. Frica de Domnul ca datorie

Împăratul Solomon a ajuns regele poporului evreu, iar la începutul stăpânirii sale a cerut din partea lui Dumnezeu înţelepciune, tocmai pentru a putea fi ascultător de Cel care i-a dat Împărăţia. Credinţa în Dumnezeu te aşează pe terenul în care Îl cinstești şi Îl onorezi pe Dumnezeu. Avraam a fost omul care a învățat că ascultarea de Dumnezeu este dovada respectului şi iubirii Creatorului. Ne temem de multe ori de multe lucruri şi situaţii, şi totuşi ne temem atât de puțin de Dumnezeu. Psalmul 91 prezintă binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă celor ce-şi pun încrederea în El, frica de Domnul este cea care duce la viaţă, o viaţă cu Domnul pentru totdeauna.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 10 mai 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu